Rekordhøyt antall besøkende på julemarked

Jul i Vinterland har vært åpent siden 16. november. Siden Lund-gruppen tok over Julemarkedet i 2014 har besøkstallet steget hvert år.

Det var mennesker overalt på Jul i Vinterland. Foto: Jonas Andersen

Jul i Vinterland startet opp i 2015 etter Lund-gruppen tok over for Eventproduksjon. Flere utstillere kritiserte, den da nye, arrangøren for høyere leiepriser. Antallet besøkende, året før overtakelsen, var 450 000. Daglid Leder for Jul i Vinterland, Magnus Lund, forteller at i 2018 var antallet rekordhøyt.

– Mange av våre utstillere har vært med siden det første året vi etablerte Jul i Vinterland og deltatt i den reisen det har vært med å gå fra 450 000 besøkende i 2014 til over 2,4 millioner besøkende i 2018.


Det er mulighet for å leie skøyter på Jul i Vinterland, om du får lyst til å svinge deg i Spikersuppa. Foto: Jonas Andersen


En bod som solgte churros var svært populær. Foto: Jonas Andersen

2,4 millioner besøkende var ny rekord for julemarkedet foran stortinget. Selv om produktene som selges ligger 20-30% over vanlige priser. Lund forteller at de kontinuerlig snakker med sine utstillere, men ikke har fått noen kritiske tilbakemeldinger på prisene varer selges for i år.

– På Jul i Vinterland er det mange eksterne aktører som selger sine varer. Vi har ikke hørt at det er kommet kritikk for prisene på arrangementet, sier Lund.


En utstiller lager den klassiske julesnacksen, brente mandler. Foto: Jonas Andersen


En snakkende robotelg var svært populær blant de yngre besøkende. Foto: Jonas Andersen

Ikke overrasket

En som ikke er overasket av de høye besøkstallene, er fjorårets ansatt Maximillian Schnell (21). Han solgte perler fra bod, å forteller at ingen virket spesielt kritiske til prisene.

– De som kjøpte perler ga utrykk for at det var relativt greie priser i forhold til konkurentene i tilegg til at det var god kvalitet.

Schnell vil ikke fortelle hva han tjente, men forteller at lønnen han fikk var tilfrestillende.


Det er satt opp kreative skilt så besøkende kan orientere seg. Foto: Jonas Andersen

Må betale fast pris og prosent

Jul i Vinterland er et stort arrangmentet med over 300 ansatte. Lund forteller at ustillerne må betale for å være en del av arrangementet.

– Ustillerne som selger varer på Jul i Vinterland må betale en fast pris og så en prosent, avhenig av omsetning. Dette er for å dekke for plassleie, renovasjon, strøm og vakthold gjennom hele perioden, sier Lund.


Det er mulighet for å varme seg rundt bål, om en skulle fryse. Foto: Jonas Andersen

Man må derimot ikke betale for å være en del av Jul i Vinterland. Arrangmentet investerer i flere aktiviteter og tiltak som gjør at det skal være et lavterskel tilbud.

– Oppstarten i år har gått bra og besøket ligger på samme nivå som rekordåret 2018. Vi fortsetter utvklingen dette året med gratis underholdning og aktiviteter i form av konserter, teaterforestillinger, besøk av julenissen, kor og korps, legger Lund til.

Om Jul i Vinterland slår fjorårets rekord på 2,4 millioner besøkende, gjenstår å se.


En spektakulær sklie er en av de gratis severdighetene, for unge, på Jul i Vinterland. Foto: Jonas Andersen


Besøkende på julemarkedet  i den dekorerte lystunnelen foran Ferner Jacobsen. Foto: Jonas Andersen