Kritikk som tjener et sosialistisk samfunn er lov

Flere sensurlover hindrer det meste av kritikk mot regimet.
Torsdag, 24 mai, 2012 - 14:55


Ifølge staten er det tillat å drive journalistikk og ytre seg fritt, men bare dersom ytringene tjener et sosialistisk samfunns formål. Hva formålet er, er opp til staten å bestemme.

Dette er begrensingene for journalistiske ytringer på Cuba:

  • Grunnlovens artikkel 91: fengsel- eller dødsstraff for de som handler mot statens uavhengighet eller territorielle integritet.
  • Lov 88 for beskyttelse av Cubas nasjonale uavhengighet og økonomi: opptil 20 år i fengsel for å begå handlinger med mål om å undergrave interne nasjonale forhold og ødelegge nasjonens politiske, økonomiske og sosiale system.
  • Diverse lover som kriminaliserer fiendtlig propaganda og spredning av uautoriserte nyheter. 
  • Lover som gir straff fra tre måneder til tre år i fengsel for å kritisere statsledere og politiske ledere.
  • Lov om nasjonal verdighet: tre til ti år i fengsel for å samarbeide med “fiendens medier”.
  • Spesiell tillatelse kreves for å komme på internett andre steder enn hoteller og ambassader.
  • Regimet truer med straff på inntil fem år for ulovlig tilkobling til internett.
  • Straffen for å skrive kontrarevolusjonære artikler for utenlandske medier er fengsel opptil 20 år.