Klatrer på popularitetsstigen

Tall fra Norges Klatreforbund viser at klatreinteressen har hatt en sterk økning de senere årene.
Onsdag, 7 november, 2018 - 11:03

Friluftsliv er i vinden som aldri før. Sett i lyset av denne trenden merker også klatresenterne en økende interesse for den raskt voksende sporten.

Tall fra Norges Klatrefrobund viser en økning på over 3500 medlemmer fra 2013 til 2018. Antall utstedte klatrekort har også hatt positiv utvikling. 

–Vi ser totalt sett en stor økning, sier Knut Bjørnebye, resepsjonssjef ved Klatreverket på Torshov. 

Han utelukker ikke at de positive tallene kommer som en reaksjon på den allerede populære friluftstrenden. 

–Det er mange som er mer interesserte i friluftsliv generelt. Vi møter blant annet skikjørere som har lyst til å bli tryggere med tau på toppturer, sier Bjørnebye. 

Buldring som trend

Buldring er en gren innenfor klatring som også har fått større interesse den senere tiden. Bjørnebye forklarer at dette er en lavterskel form for klatring:

–Man klatrer på kortere vegger, med en tjukkas til å lande på. Det brukes ikke noe tau, eller annen form for sikring.

Denne trenden er større andre steder i Europa, hvor det finnes flere rene buldresentere. Oslo åpnet sitt første buldresenter i 2016.