FAFO rapporterer økende bruk av midlertidige ansettelser. Foto: Flickr/GGAADD/Creative Commons.

FAFO: Flere brudd på regler for midlertidig ansettelse

Mellom 40- og 65 000 personer i privat og kommunal sektor er offer for midlertidige ansettelser som ikke kan begrunnes i arbeidsmiljølovens krav, rapporterer FAFO.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:52

Den over 70 sider lange rapporten konkluderer med at brudd på reglene for midlertidig ansettelse og innleie er stadig mer utbredt. Mellom 40- og 65 000 personer i privat eller kommunal sektor, samt helseforetakene, har en midlertidig ansettelse som ikke kan begrunnes i arbeidsmiljølovens krav. Hele 10 prosent av virksomhetene FAFO har intervjuet oppgir bruk som er ulovlig eller i en gråsone. 

Brudd på regler mer utbredt

Det har de siste årene vært rettet stor fokus mot midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft i Norge. I en rapport fra 29. januar har forskningssiftelsen FAFO kartlagt omfanget av brudd på regler om midlertidig ansettelse og innleie. Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra Arbeids-og sosialdepartementet. Den skulle kartlegge om dagens system for håndheving av arbeidsmiljøloven i stor nok grad sikrer at reglene om midlertidig ansettelse og innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak følges.