Mangel på journalfellesskap mellom lokalsykehus og Oslo universitetssykehus kan utelate viktig informasjon om pasientene. Akrivbilde: Anna Leah Thorseth Poppe

Leger bryter loven for å sikre god nok hjelp

Leger ved Oslo universitetssykehus har måttet gjennomføre forskning halvveis for å sikre forsvarlig helsehjelp til pasienter.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 13:20

For streng tolkning av personvernet kan ramme pasientene, forklarer flere leger og forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Mangel på journalfellesskap mellom lokalsykehus og Oslo universitetssykehus kan utelate viktig informasjon om pasientene.

Personvernet sikrer pasienten rett til å bestemme over egne personopplysninger, mens pasientsikkerhet sikrer pasientene en rask, trygg og forsvarlig helsehjelp når de trenger det. 

6. januar i år skrev 32 leger ved OUS under på et debattinnlegg i Aftenposten. Legene startet en debatt som fortsatt holdes gående: om personvernet truer pasientsikkerheten.

Legene mener dette går utover undervisningen av nye leger, forskningen og arbeidshverdagen, ettersom de til tider har måttet bryte loven for å gi forsvarlig pasientbehandling. 

Emneord: