Taket lettet nærmest på OSAs valgvake da storskjermen viste antydning til et rødgrønt brakvalg. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken.

Arbeiderforening jubler over prognosetall

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) har valgvake på utestedet Brygg. Det ble jubel og applaus da valgdagens første tall pekte mot et rødgrønt flertall.
Mandag, 13 september, 2021 - 23:24

Det var liten tvil om hvor håpet lå blant deltagerne på valgvaken på Brygg i kveld. Her har det samlet seg medlemmer av OSA, samt folk fra andre fagforeninger. De ønsker seg sterkt et regjeringsskifte. 

Gleden og entusiasmen var enorm da valgdagens første tall viste seg på storskjermen. 

Stoppe amerikaniseringen

Fanesakene blant deltagerne på valgvaken var å unngå privatisering og «amerikanisering» av samfunnets institusjoner, samt å styre velferdsstaten i «riktig retning igjen» etter høyrersiden har sittet med makten i åtte år. Dette mener de en rødgrønn regjering vil sørge for.

– Noe av det viktigste for oss er å holde kollektivtransporten borte fra anbudsmarkedet og snu jernbanereformen, sier OSA-leder, Ola Floberg, til Journalen.

Videre påpeker han at et politisk engasjement og de politiske linjene er svært viktige for dem, da de er eid av kommunen.


Oslo sporveiers arbeiderforenings (OSA) nestleder, Sores Yuzer (t.v.), og leder, Ola Floberg, tok imot alle deltagere på valgvaken med et bredt smil og et håp om at kvelden ville resultere i regjeringsskifte. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken 

En viktig dag

I tillegg til andre politikere fra venstresiden, var fraksjonsleder i samferdsels- og miljøkomiteen, og miljøpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, innom OSAs valgvake. 

– Fagforeningene gjør en svært stor innsats for å få gjennom viktige saker. Jeg er her for å vise takknemlighet for den formidable jobben de gjør, sa Halse til Journalen. 

I appellen Halse holdt trakk han frem hvor viktig valgdagen er da det er en dag der absolutt alle i samfunnet er like mye verdt.

– Det er ingen forskjeller på oss akkurat nå, for alles stemme teller akkurat like mye i dag, appellerte Halse.


En engasjert Halse (Ap) appellerer om viktigheten av demokrati og enkeltindividets verdi. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken

En sosial kveld

I tillegg til appeller og taler besto OSAs valgvake av kahoot, internt valg med et klart rødgrønt flertall og en rekke vitser som gikk på bekostning av Høyresiden.

– OSA er en fagforening for alle ansatte i Sporveien Oslo AS og alt fra førere til anleggsarbeider deltar på valgvaken, kunne nestleder Sores Yuzer fortelle.

OSA er den største fagforeningen innen kollektivtrafikk med omtrent 1600 yrkesaktive medlemmer.

Emneord: