Sylvi Listhaug under Frps fremleggelse av alternativt budsjett. Foto: Stortinget 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Ønsker dobbel straff på Oslo Øst

Fremskrittspartiet ønsker å innføre dobbel straff for å stoppe gjengkriminalitet.
Mandag, 13 september, 2021 - 13:33

Fremskrittspartiet (Frp) ønsker å innføre en rekke tiltak for å stoppe utviklingen av gjengkriminalitet og for å få tryggheten tilbake i nabolagene. Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson, la frem et forslag på ti punkter som skal stoppe utviklingen.

Dette innebærer et forslag om å øke strafferammen til det dobbelte i områder som Groruddalen og Oslo sentrum, sammenliknet med resten av Oslo.  

– Jusprofessorer og tilsvarende pumpa politikere fulle om at straff ikke fungerer. Den politikken har vi nå prøvd og det fungerte ikke, nå må vi snu sier Helgheim til avisa Oslo. 

Krever endring

– Problemet er at folk ikke skjønner hvordan det egentlig er i disse områdene, hvor ille det er og hvor farlig det kan bli. Vi vil ikke bare unngå at det blir verre, men også gjenopprette trygghet der det er ifred med å skli ut, sier Kristian Larsson, kommunikasjonsrådgiver for justis, utenriks/forsvar og kultur i Frp. 

En rapport gjort fra København, der tiltak av samme type er gjort, viser at det har fungert, og Larsson er ikke redd for at kriminaliteten skal flytte seg til andre områder. 

– Frp vil ta oss tilbake til en tid der loven skilte mellom Ola og Omar, uttaler Rauand Ismail, som er fjerdekanditat til Stortinget for MDG i Oslo.

– Det vi prøver å unngå er såkalte svenske tilstander, der det er innført såkalte no-go-soner, der selv politiet ikke tar seg inn uten stor bemanning, fortsetter Larsson. 

– Vi vet at ungdom på østkanten blir mer jaktet ned for bruk av rusmidler, selvom problemet er minst like stort på vestkanten, sier Ismail som er lei av å bli forskjellsbehandlet. 

– Disse tiltakene er for å avskrekke ungdom og gjenger fra å begå kriminelle handlinger, og stoppe unge fra å bli utnyttet, avslutter Larsson.

Stabil kriminalitet

Kriminaliteten i Norge har de siste årene vært på et relativt stabilt nivå. Lovbrudd som tyveri av småelektronikk har gått noe ned de siste årene. Dette kan komme av at det er blitt lettere og billigere å skaffe dette på lovlig vis, skriver Sylo Taraku i en kommentarartikkel på Utrop.no.

Den delen av kriminaliteten som har gått opp er gjort i større grupper, og særlig ungdomskriminalitet. Det er dette Frp ønsker å sette en stopper for med sitt nye forslag og avskrekkende straff. 

Forskjellsbehandling

Målet med lovforslaget er ifølge Frp å stoppe gjengangere i kriminaliteten, men samtidig sørge for at det blir vanskeligere for unge å bli rekruttert til kriminelle miljøer.  


Rauand Ismail mener Frp sine forslag er dårlige. Foto: Chris Aadland

 

– Jeg har selv opplevd å bli stoppet av politiet uten en eneste grunn da jeg var yngre. Om det er rasistisk eller ikke skal ikke jeg felle noe dom over, men det er et problem at de peker ut ungdommer med minioritetsbakgrunn uten å ha en konkret grunn til å gjøre det, fortsetter Ismail. 

– Frp vil nå systematisere den politikken enda mer, Frp påstår at det ikke finnes strukturell rasisme i Norge. Det de nå forslår er å innføre strukturell rasisme i Norge, avslutter Ismail.