Hver første fredag i måneden roper en lojal gjeng demonstranter for rettferdighet i Saudi-Arabia. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken.

Eldre kjemper for yngres ytringsfrihet

Fredag var det samlet et 20-talls personer utenfor Saudi Arabias ambassade for å demonstrere, men noe spesielt peker seg ut ved den trofaste gruppen demonstranter.
Søndag, 7 november, 2021 - 13:05

Hver første fredag i måneden siden 2015 har Amnesty International, Norge arrangert demonstrasjoner utenfor Saudi Arabias ambassade i Oslo. Her demonstrerer de mot Saudi Arabias brudd på menneskeretter og ytringsfrihet, og for friheten til Raif Badawi.

– Badawi er en ung Saudi Arabisk menneskerettighetsaktivist som etablerte en blogg der han oppfordret folk til å føre politisk debatt. Han har tilrettelagt for at andre skal kunne formidle kritikk til Saudi Arabiske myndigheter, forteller John Petter Egenæs, generalsekretær for Amnesty International i Norge


Amnesty ønsker å skape oppmerksomhet rundt menneskerettsbrudd i Saudi Arabia, blant annet gjennom demonstrasjoner som denne. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken 

Badawi ble dømt til ti års fengsel, tusen piskeslag og 10 års utreiseforbud etter løslatelse. Familien hans har flyktet til Canada, slik det ser ut nå kan det bli vanskelig for Badawi og gjenforenes med dem før barna er voksne. 

En eldre garde av demonstranter

Det som preget demonstrantene som var på plass den kjølige novembermorgenen var en bestemt aldersgruppe. Det var nærmest utelukkende representanter fra den eldste delen av befolkningen som kjempet for rettferdighet og ytringsfrihet.

– Jeg vet ikke hvorfor det bare er eldre her, og merkelig nok veldig få menn. Folk er vel på skole og slik da, reflekterte Kristian Frederik Brandt.


Kristian Frederik Brandt og Hilde Sørhagen har begge et ønske og anledning til å delta i demonstrasjonene. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken. 

Hilde Sørhagen, som tilsynelatende er den yngste demonstranten, hadde mulighet til å delta, da hun ikke jobber fredager.

– Jeg tenker at det er naturlige årsaker til at det er flest eldre her, siden mange av deltagerne er pensjonister og har mulighet til å komme hit klokka ni en fredag morgen, sier Sørhagen til Journalen.

Ildsjeler

Også Egenæs tror at årsaken til gjennomsnittsalderen i gruppen er et resultat av praktiske faktorer som at yngre er på skole, universitet og jobb.

– I tillegg har mange av demonstrantene her vært aktive medlemmer i Amnesty lenge, og synes at dette er en meningsfylt aktivitet å være med på. Mange av disse folkene har vært på nesten hver eneste demonstrasjon siden 2015, sier Egenæs.


Norges eldre generasjoner demonstrerer for unge aktivister i Saudi Arabia. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken

Brandt kan fortelle at Amnesty sitt arbeid er noe han har brent for og tatt del i siden 1983.

– Med så mye elendighet som det er rundt omkring og med så mye som folk risikerer for å hevde sin rett, må i det minste vi, i et fredelig land som Norge, uten fare for egen sikkerhet, møte opp her, mener Brandt.

– Free Raif Badawi. Free all prisoners of conscience.

Det ropte demonstrantene i kor i retning den Saudi-Arabiske ambassaden. Den månedlige demonstrasjonen for saken har pågått i snart seks år, og Amnesty vil ikke gi seg før Badawi er løslatt.


Egenæs (Generalsekretær i Amnesty International, Norge) holdt appeller mellom demonstrantenes rop om frihet. Foto: Ragnhild Marie Kjosbakken.

– Vi demonstrerer for løslatelse av Raif Badawi. I tillegg demonstrerer vi på mange måter mot menneskerettighetssituasjonen i Saudi Arabia, og for løslatelse av alle samvittighetsfanger i landet, forklarer Egenæs

Han kan også fortelle at Badawi kun har mottatt 20 piskeslag av 1000, noe Egenæs tror er et resultat av det negative søkelyset Amnesty setter Saudi Arabia i. Videre mener han at det er viktig å fortsette å henge ut et slik maktregime i offentligheten.

– De jobber nå med å få et bedre internasjonalt image gjennom å kjøpe fotballklubber og ha flotte arrangementer, samtidig som de dreper journalister, påpeker Egenæs.

Emneord: