Pinnsvin gjemmer seg ofte i gresset, og kan derfor skades av robotgressklippere. Foto: Jesus Duarte (CC BY-NC-ND 2.0, Flickr)

Pinnsvin på rødlista

Pinnsvin er nå på rødlista over arter i Norge. Generalsekretæren i WWF mener både robotgressklippere, utbygging og ødeleggelse av natur har skylden for dette.
Onsdag, 1 desember, 2021 - 10:43

Torsdag forrige uke kom den oppdaterte rødlista over arter i Norge. Rødlista lages av Artsdatabanken, og forteller oss om hvilke arter som er i fare for å dø ut. I den oppdaterte rødlista for 2021 er det 23 405 arter som er vurdert. Av disse 23 405 er 4957 av de inkludert i listen. Blant dette tallet er 289 kritisk truet, 959 sterkt truet og 1504 sårbare. Pinnsvin er for første gang med på listen, under kategorien nær truet.

Viser feil trend 

Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, mener ødeleggelse av natur må slutte hvis vi skal redde artene på rødlisten.


Karoline Andaur mener vi trenger bærekraftig forvalting av naturresursene våre. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond 

–Dette viser feil trend, og at stadig flere arter blir truet. Naturen er livsgrunnlaget vårt, det er et økosystem som trenger å være i balanse. Vi må slutte å overforbruke naturen.

Andaur mener den oppdaterte rødlisten viser at vi står midt oppe i en naturkrise.

– Vi trenger en annerkjennelse av denne natukrisen, for først da kan vi få kraftfulle tiltak.

Hun mener politikerne må ta et krafttak for naturen, og at vi må kartlegge mer av den.

– Når man bygger ut, er det som regel helt gratis å ødelegge naturen. Vi vil ha en naturavgift som gjør at ved store utbyggingsprosjekter, må utbyggeren betale.

Hun forteller at hvis man da ødelegger et område, må man restaurere et område et annet sted, så tap av natur blir mindre.

– Det er hovedsakelig naturinngrep som ødelegger naturen og putter arter på rødlista, men for eksempel robotgressklippere har hatt stor påvirkning for pinnsvin, som nå for første gang er på rødlisten.

Pinnsvin kommer ut av dvale i april, og får unger i mai og juni. Høysesongen for pinnsvinet er på sommeren, som også er høysesong for robotgressklippere.

– Robotgressklipperne tar liv av små pinnsvinunger, fordi de gjemmer seg i gresset. Klipperne fanger ikke opp dette.

Andaur forteller at det er problematisk at man bruker robotgressklippere i hagen under høysesongen til pinnsvinene.

Prøver å ta hensyn


SØMLØS robotgressklippere vil også ha varsling på app om å skru av gressklipperen om natten, forteller Øystein Kirknes. Foto: SØMLØS

SØMLØS robotgressklippere i Norge, forteller at de prøver å ta hensyn til pinnsvin med gressklipperne sine.

– Vi er i utviklingsfasen av kamerateknologi som blant annet vil gjøre robotgressklippere 100% trygge for pinnsvin og andre dyr, forteller Øystein Kirknes, leder av salg på SØMLØS. 

De oppfordrer også sine kunder om å ikke bruke gressklipperen om natten. De tenker muligens også å innføre en sperre på tidspunkt for kjøring.

Både et pluss og minus 


Pinnsvin liker blant annet å gjemme seg i komposthauer og gress i hagen. Foto: Pinnsvinhjelpen 

Ingrid Fosse fra Pinnsvinhjelpen, mener folk ikke kommer til å velge gressklipper med slik teknologi hvis prisen også går opp.

– Jeg tror kamerateknologi på en robotgressklipper er en kjempeidé, men hvis den klipperen da blir 5000kr dyrere vet både du og jeg at den ikke blir solgt.

Fosse synes det både er et pluss og minus at pinnsvin nå er på rødlisten.

– Det er bra at det blir satt fokus på det, men det er selvfølgelig ikke et mål at de kommer på rødlisten. Det betyr at det begynner å brenne for arten.