På Pilestredet går det mange studenter med ulik bakgrunn, men alle har opplevd endringer i hvordan de forholder seg til skolearbeid i løpet av de siste to årene. Foto: Regine Lund Kristensen

Fem på gata om studiehverdagen før og etter korona

Hva har endret seg i studenters arbeidsvaner, eksamensforberedelser og skolehverdag før og etter pandemien var en del av livene våre?
Lørdag, 27 november, 2021 - 11:38

Mariam Sedeqi er på sitt tredje år i barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. 

Jobber du mer eller mindre med skole etter korona?

– Jeg jobber like mye med det nå, men i koronatida var det mye mer krevende. Jeg og barna var hjemme, og jeg måtte hjelpe dem med deres oppgaver samtidig som jeg måtte jobbe med mine egne oppgaver. Så det var ikke helt studiero. Det var ganske vanskelig. Nå er det ganske likt som før. Jeg kommer på skolen, har mer konsentrasjon og man kan følge med i timen, man er mer våken og har mer energi, sier Mariam. 

Møter du opp på forelesninger eller foretrekker du Zoom?

– Fysisk er best synes jeg.

Hva er den største endringen ved skolehverdagen du kjenner etter korona?

– Jeg føler meg mer fri og levende. I koronatiden synes jeg det var ganske tungt psykisk. Vi var mye hjemme, måtte begrense besøk og var generelt mer redde.

Forbereder du deg til eksamen annerledes enn før?

– Akkurat nå føler jeg det er det samme, vi observerer i barnehagen, intervjuer og det er ganske likt nå som før korona.

Er prestasjonene dine blitt dårligere eller bedre?

– De er like gode som førsteåret mitt, men i andreåret var de ganske dårlige, ler Mariam.


Ryjoan Ahmed er mastestudent ved NTNU. Foto: Regine Lund Kristensen

Ryjoan Ahmed tar en master i informatikk på NTNU.

Jobber du mer eller mindre med skole etter korona?

– Jeg vil si en del mindre nå enn før.

Møter du opp på forelesninger eller foretrekker du Zoom?

– Det kan være begge deler, men jeg er blitt ganske vant til å bare være hjemme. Slippe å gjøre seg klar og kunne slappe av litt på Zoom, på en måte.

Hva er den største endringen ved skolehverdagen du kjenner etter korona?

– At man ikke møter så mange mennesker lenger, det savner jeg. 

Forbereder du deg til eksamen annerledes enn før?

– Forbereder meg mye dårligere, det føles nesten ikke ut som at det er eksamensperiode nå.

Er prestasjonene dine blitt dårligere eller bedre?

– Jeg tror ikke det er noen store endringer, men det kan være de som retter merker jeg ikke forbereder meg like godt.


Barbora Hudcova har opplevd store endringer i livet under pandemien: hun har flyttet til nytt land og begynt på en ny grad. Foto: Regine Lund Kristensen.

Barbora Hudcova har en master i matematikk for informasjonsteknologi fra Charles University i Praha. Nå er hun doktorgradsstipendiat ved OsloMet og underviser litt i tillegg til forskningen.

Jobber du mer eller mindre med skole etter korona?

– Jeg tror jeg jobbet like mye før som jeg gjør nå, men fordelingen av arbeidet på de forskjellige områdene har jeg lagt opp annerledes.

Møter du opp på forelesninger eller foretrekker du Zoom?

– Ti av ti ganger velger jeg fysiske forelesninger!

Hva er den største endringen ved skolehverdagen du kjenner etter korona?

– Vel, nå er jo jeg phd-student, så jeg er ikke bundet av så mye undervisning, fordi jeg underviser andre en del. Det er at jeg har skjønt at jeg ikke må følge den normen om at man må jobbe 8-16. Jeg foretrekker å jobbe fire timer på morgenen, være ute og nyte sola og sånn og så jobbe på kvelden rundt fire timer på kvelden igjen.

Er prestasjonene dine blitt dårligere eller bedre?

– For å være ærlig tror jeg resultatene mine nå er dårligere enn før, jeg har dårligere motivasjon og jeg ser ikke de jeg jobber med lenger. Det er jo fortsatt en del over Zoom, det er kjedelig.


Aleksander Wernesen synes det er veldig lite motiverende med undervisning på Zoom og andre digitale platformer. Foto: Regine Lund Kristensen

Aleksander Wernesern er student ved OsloMet. Han var ferdig på videregående rett før sommeren.

Jobber du mer eller mindre med skole etter korona?

– Mindre, tror jeg.

Møter du opp på forelesninger eller foretrekker du Zoom?

– Fysisk, jeg er skikkelig lei av digital undervisning nå. 

Hva er den største endringen ved skolehverdagen du kjenner etter korona?

– Jeg er blitt mye mindre motivert fordi det har vært så mye digital undervisning.

Forbereder du deg til eksamen annerledes enn før?

– Jeg hadde ikke eksamen under korona, jeg hadde en før men det var skriftlig matte så den gikk ikke så bra. Den jeg hadde nå tror jeg gikk ganske fint.

Er prestasjonene dine blitt dårligere eller bedre?

– Det går fint, men det er jo litt vanskelig siden jeg ikke er like motivert som jeg var før korona.


Wilhelm Dahlgren tror prestasjonene hans har samme nivå som før, men han jobber mindre med skole og er mindre motivert. Foto: Regine Lund Kristensen

Wilhelm Dahlgren er student ved OsloMet.

Jobber du mer eller mindre med skole etter korona?

– Mindre. 

Møter du opp på forelesninger eller foretrekker du Zoom?

– Fysisk, garantert og absolutt alltid.

Hva er den største endringen ved skolehverdagen du kjenner etter korona?

– Jeg vil si det er slækkere nå og jeg er mindre motivert.

Forbereder du deg til eksamen annerledes enn før?

– Jeg merker jeg forbereder meg i mindre grad nå enn før

Er prestasjonene dine blitt dårligere eller bedre?

– Cirka samme nivå som tidligere er jeg rimelig sikker på.