Fulle trikker til tross for økende koronasmitte. Foto: Jessica Rahimi

Nye trikker kan lette på rushtidstrykket

I rushtiden oppleves trikkene ofte som fulle. Studenter håper de nye trikkene kan bidra med større plass.
Mandag, 8 november, 2021 - 16:52

De vanlige trikkene i dag rommer 212 mennesker.

- Men vi klarer aldri å stappe mer enn 150 på disse vognene, sier trikkefører Sebastian Haugland. 

- 150 oppleves som ganske tett. 

Snart kommer det nye trikker

I starten av 2022 kan Steffenem og Haugland bekrefte at det kommer nye trikker på skinnene. De har også flere ståplasser folk kan benytte seg av. I følge Haugland er det flere som har klaget på det.

- Jeg tror folk heller foretrekker å stå ombord enn å stå igjen på plattformen fordi det ikke er plass, sier Haugland. 

De håper trikken får en sterkere plass i kollektivtilbudet, fordi den er mye billigere og mer kapasitetssterk enn det folk tror. 


Steffenrem kommer med et tydelig budskap:- Alle har vikeplikt for trikk. Foto: Jessica Rahimi 

Fulle trikker i rushtiden

Per i dag er det beregnet fire personer per kvadratemeter, stående, for at trikken skal ha plass til 212 personer, og selv om denne kapasiteten ikke nås er det flere som opplever trikkene som fulle, spesielt i rushtiden. For trikkeførerene har det vært godt med et avsperret område mellom fører og passasjerer. 

Antallet passasjerer har tydelig endret seg gjennom Oslos nedstenging. 


De nye trikkene oppholdet i Sporveiens lokaler til de er klare for bruk. Foto: Jessica Rahimi 

- Da det var stengt i Oslo var det kanskje så lite som 20 passasjerer per tur, forteller trikkefører Jøran Steffenrem. 

Det er forstatt ikke like mange på trikkene som før korona. Nå er det ofte bare fullt i rushtiden. Før nedstenging måtte trikkene ofte kjøre fra folk på stasjonene. Dette slipper de mer av nå, utenom rushtid. 

- Det er lite frakjøring nå, men det er litt, sier Steffenrem.  

Avhengig av trikken for å komme seg til skolen 

Ramiza Abazi (18) opplever ofte at trikkene er fulle, men er uansett nødt til å ta trikken for å komme seg til skolen i tide.

- I dag ville ikke dørene på trikken lukkes, sier hun.

Hun håper de nye trikkene har flere sitte- og ståplasser, slik at man slipper å stå så tett innpå hverandre. Hun har flere ganger opplevd å ikke få plass på trikken og ventet på neste avgang. 

I tillegg til større plass vil Sivethan Suganthan (19) at trikkene som kommer lager mindre lyd enn trikkene i dag. Der han bor hører han trikken veldig godt.

- Det er mye bråk på grunn av trikk.


Abazi og Suganthan er studenter ved Oslo Met og forteller at de ofte tar trikk til skolen. Foto: Jessica Rahimi 

Abazi forteller at hun ikke liker at det ikke lenger er påbudt med munnbind på kollektiv transport. 

- Koronatallene stiger hver dag, så korona er ikke borte. Likevel må vi ikke bruke munnbind, selv om vi er så tette på hverandre, sier Abazi. 

Selv om Sivethan Suganthan personlig ikke har ventet på neste trikk dersom den har sett full ut, har han likevel opplevd at andre velger å vente på neste avgang. 

Suganthan møter ofte på fulle trikker, men har ikke noe i mot at det ikke er et påbud om munnbind lenger. 

Da færre var fullvaksinert valgte han andre måter å komme seg fram på enn kollektiv transport.

- Før syklet jeg mye, sier han.