Oslofjorden er i ferd med å dø fullstendig ut, varsler forsker. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Torsketomt og algekrise i Oslofjorden

Oslofjorden er tilnærmet tom for torsk, og nesten gjengrodd. Osloenser Sten Ekstrøm har fulgt med på utviklingen.
Mandag, 29 november, 2021 - 15:30

Det er etterhvert blitt et kjent problem at Oslofjorden ikke lenger er så full av liv som den en gang var.

I november i år måtte mange kikke to ganger, da fjordvannet hadde fått en nesten neongrønn farge. Årsaken var en overoppblomstring av planteplankton.

Samme måned sendte ordførerne i Færder og Horten brev til alle ordførerne rundt Oslofjorden. De oppfordret alle til å forplikte seg til å jobbe for å redde fjorden.

Osloenser Sten Ekstrøm er skremt over utviklingen i fjorden de siste årene.

– Trist syn

– Jeg har brukt fjorden hele mitt liv, blant annet til seiling. Jeg har aldri sett den så død som det den er nå. Fisken er nesten borte, blåskjellene er helt vekk. Til og med sjøfuglen sliter, sier Ekstrøm.


Sten Ekstrøm har brukt Oslofjorden hele livet, og synes utviklingen er trist. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

Han er ærlig på at han ikke er særlig optimistisk, og at han ikke tror at trenden kan reverseres.

– Jeg synes det er et utrolig trist syn, å se utviklingen i fjorden. Og jeg synes oppriktig synd på den yngre generasjonen som tar over jorda i en betydelig dårligere stand enn det min generasjon gjorde. Denne utviklingen går skremmende fort.

Viktig torsk borte

Hartvig Christie er seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han forteller om et sammensatt problem.

– Tilstanden til fjorden varierer, men kort fortalt er det lite fisk, blåskjellene er borte, stillehavsøstersen er tilbake og det er en overoppblomstring av alger.


Hartvig Christie, seniorforsker ved NIVA, forteller om et sammensatt problem i Oslofjorden. Foto: Privat

At det er tilnærmet tomt for torsk i Oslofjorden, får konsekvenser utover det at juletorsken må fiskes et annet sted.

– Torsken, som er en såkalt toppredator i Oslofjorden, har vært viktig for å holde andre arter borte. Nå øker derimot disse artene, og det gjør at hele balansen i økosystemet endres. Disse artene spiser for eksempel blåskjell, og det er blant annet derfor disse er borte fra fjorden, forteller Christie.

Christie understreker at han ikke er fiskeekspert selv, men forteller at Havforskningsinstituttet peker på overfiske, som hovedårsaken til torskemangelen.

Næringssalter blant verstingene

Flere av de naturlige tang- og taretypene i Oslofjorden, som sukkertare og ålegras, er også i ferd med å bli helt utryddet.

Dette skyldes blant annet store mengder utslipp fra land. Næringssaltene som kommer fra byggeplasser, og fra kloakken, gjør at andre, skadelige alger vokser til. Når disse dør, synker de til bunnen, hvor de råtner og bruker opp oksygenet i vannet.

– Det er oppdaget slik tilførsel av salter og andre stoffer også opp langs vestlandskysten, forteller Christie.

Landbruksutslipp

Ekteparet Atle og Asta Moldeklev var på ferie i Oslo mandag. De er godt klar over hvor dårlig stand fjorden er i.


Atle og Asta Moldeklev fra Bergen er godt klar over hvilken stand Oslofjorden er. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen

– Vi har selvfølgelig lest om dette, og vet at den nesten er helt ødelagt. For noen uker siden var den vel helt grønn, og da var det noe algevekst som var problemet, sier Atle Moldeklev.

Asta Moldeklev har også fått med seg at torsken er borte.

– Det er vel ikke mye fisk igjen her.

Ekteparet tror mye av grunnen er utslipp fra landbruket.

– Det er vel bøndene som slipper ut det meste. Det burde være bedre renseanlegg for slikt, mener Atle Moldeklev.

Emneord: