Einar Bruu vil ha elever som er interessert i faget. Foto: Sofia Klepsvik

Få elever velger yrkesfag

Det er stor mangel på arbeidere i praktiske fag, og problemet starter med at ikke flere elever velger yrkesfag på videregående skole.
Torsdag, 2 desember, 2021 - 11:46

Kuben er Oslos største videregående skole med 1800 elever, men likevel er det ikke nok elever på de yrkesfaglige linjene på skolen.

– Det er flere fra østkanten av Oslo som velger yrkesfag enn fra vestkanten, men i dag rekrutterer vi flere fra vestkanten enn før, forklarer Kubens avdelingsleder for bygg og anlegg og teknologi og industrifag, Einar Bruu.

Flere rekrutter fra vestkanten kan skyldes god profilering. Kuben videregående skole har kommet med tiltak som byggcamp, hvor halvparten av byens ungdomsskoler har besøkt deres verksted. Ungdomsskoleelevene går i grupper på ti stykker og deltar i de ulike verkstedene, som fagdemonstrasjonene driver. Der får de høre om de ulike yrkesfagene, men de får også muligheten til å prøve seg på fysiske oppgaver.

Vi ser ikke nok av yrkesfag

– I dag ser vi ikke så mye av praktiske arbeidsplasser enn det vi gjorde før, sier Bruu.

Barn er ikke nok eksponert for praktiske arbeidsplasser som de er for arbeidere med høyere utdanning. Lars Skaiaa er bygg og anlegg lærer på Kuben, og mener at innføring av flere praktiske fag på grunnskolen vil gjøre ungdom bedre rystet til å velge mellom yrkesfag og studiespesialisering. Han foreslår også at elevene kan bli utplassert på en bedrift, for å oppleve den typen arbeidsplass som barn ikke blir eksponert for i dag.

Elevene burde ha en interesse for faget

– Vi er ikke bare ute etter flere elever, vi er ute etter riktige elever. Det har lenge vært vanlig å oppmuntre svake elever til å velge yrkesfag. Dette funker hvis eleven sliter teoretisk, men klarer seg bedre praktisk. Likevel, hvis man er svak i teori, betyr det ikke at man er sterk praktisk. Jeg skulle ønsket at elever ikke var veiledet til yrkesfag fordi de var svake.

Dette kan unngås hvis rådgiveren på ungdomsskoler ikke oppmuntrer alle svake elever til å velge yrkesfag og alle sterke elever til å ta studiespesialisering. Skaiaa mener at rådgiveren kan gjør en mye bedre jobb med å forstå hva yrkesfag innebærer.

– Studiespesialisering virket veldig krevende, så da var det bare å velge et yrkesfag som interesserte meg, sier bygg og anlegg elev Vegard Seligmann.

Skaiaa foreslår at alle rådgivere på ungdomsskoler tar kontakt med videregående skoler som har yrkesfag, for å få en bedre forståelse av hva yrkesfag innebærer og hvor mange ulike linjer det er.

 

 

Emneord: 
Tags: