Guatemala i et historisk lys

Pressefriheten og ytringsfriheten i Guatemala er sterkt preget av landets historie. Flere år med borgerkriger, undertrykkelse av urbefolkningen og en elite som styrer landet har satt sine spor.
Mandag, 23 mai, 2011 - 14:03


Guatemala ligger i Mellom-Amerika, midt mellom Mexico, Belize, El Salvador og Honduras. Foto: Catherine Todd

Guatemala ble et selvstendig land i 1838. Hundre år senere ble det gjennomført et mer eller mindre fritt valg, og en ny regjering fikk makten. Den nye regjeringen gjennomførte sosiale reformer, og forsøkte å redusere USAs makt i Guatemala. I denne perioden frem til statskuppet i 1954 var det en nesten fri presse i landet.

Styrt av hæren

Etter statskuppet var det hæren som styrte i over 30 år. Under deres styre ble blant annet kommunistpartiet forbudt og opposisjonen forfulgt. Det var misnøyen rundt dette som var årsaken til at krigen brøt ut på 60-tallet. Krigen var preget av brutalitet, spesielt mot sivile i mayabefolkningen.

Den etterlot seg over én million flyktninger, 200 000 døde, et ukjent antall foreldreløse barn og enker, og et betydelig antall ødelagte landsbyer. Avtalen i 1997 gav håp om bedre tider i Guatemala.

De siste årene har utenlandsk bistand gjort det mulig å bygge skoler, helsestasjoner og boliger for noen av de fattigste i landet. Dette har ført til at 50 000 guatemalanere som flyktet til Mexico under krigen, nå har kommet tilbake til Guatemala.

Myndighetene har gjort mye for å hjelpe de som flyktet til Mexico tilbake, men mayaene som ble fordrevet internt i Guatemala har fått lite støtte.

Mayane undertrykt

Historisk sett har urbefolkningen, mayaene, i Guatemala blitt undertrykt, og dette ser man også i guatemalanske medier i dag. Urbefolkningen blir ikke hørt eller sett, og rasismen er sterk i landet.

Noe av grunnen til at de ikke har en stemme i mediene er at urbefolkningen ikke snakker spansk. De forstår dermed ikke det som blir sagt, og har måttet finne andre måter å få nyheter på. Dette har de blant annet gjort ved å opprette illegale radioer.

Skjev fordeling

Guatemala har Mellom-Amerikas sterkeste økonomi, men etter flere tiår med militærdiktatur er rikdommen svært skjevt fordelt. Over 60 prosent av befolkningen er urbefolkning, og de har liten eller ingen politisk makt i landet.

Det har ført til en sterk undertrykkelse av befolkningsgruppen fra myndighetenes side. Guatemalas største inntektskilder er turisme, migrasjonspenger fra guatemalanere som har flyttet utenlands, samt produksjon av kaffe og sukker.

Det er en svært skjev fordeling av ressursene i landet. Tall fra landbruksdepartementet i 2003 viser at cirka to prosent av jordeierne eier nesten 60 prosent av jorda, mens nærmere 50 prosent av jordeierne bare disponerer litt over tre prosent av jorda. (Kilde: Utviklingsfondet.no)

Mange analfabeter

30 prosent av befolkningen er analfabeter. Dette gjelder i størst grad innbyggerne på landsbygda. Det er likevel tegn til forbedring; 86 prosent av de under 18 år kan nå lese og skrive, skriver Globalis.

I Guatemala er det ikke vanlig å ta høyere utdanning. Kun to prosent av befolkningen studerer ved universitet eller høyskole. Dette skaper igjen et stort klasseskille i samfunnet.

Vil du lese flere fakta om Guatemala? Klikk her


República de Guatemala

(Republikken Guatemala)

Hovedstad: Guatemala By

Innbyggernavn: Guatemalaner, guatemalansk

Befolkning: 13 550 400

Styreform: Demokratisk republikk

President: Álvaro Colom Caballeros

Offisielt språk: Spansk

Valuta: Quetzal (GTQ)

Kilde: Store Norske Leksikon