Valgbodene til Arbeiderpartiet og Høyre på Grønland Torg. Foto: Bawer Abbasi

Halvparten av innvandrere stemmer ikke

Oversatt valgmateriell og tilrettelagt informasjon skal hjelpe flere å stemme, mener Høyre-politiker.
Mandag, 11 september, 2023 - 17:48

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at deltagelsen hos norske borgere uten innvandrerbakgrunn var på 80 prosent i 2021. Men den var kun på 50 prosent hos de med innvandrerbakgrunn.

Ifølge rapporten til SSB har totalt 4,2 millioner mennesker stemmerett i Norge. 681 000 av disse hadde innvandrerbakgrunn. Dette utgjør hele 16 prosent av befolkningen med stemmerett.

Språkbarrierer gjør det vanskelig å nå ut

Tove Gjersrud som er kandidat i Oslo Høyre mener det er utfordrende å nå ut til de med minoritetsbakgrunn og engasjere dem i valget. Denne mangelen på deltagelse er det flere grunner til, mener hun.

– Det har med språkbarriere å gjøre, fordi det er ganske mange som ikke behersker norsk så godt som vi kanskje skulle ønske. Også har det med kulturforståelse å gjøre - og dessverre tillit i litt for stor grad, sier Gjersrud. 

– Oslo Høyre har hatt flere tiltak for å nå ut til innvandrere. Blant annet har de satt opp telt på Grønland Torg sammen med en rekke andre partier. Grønland har stor kulturell variasjon, og derfor står partiene der for å nå ut med tilrettelagt informasjon til minoritetene. Politisk materiell blir skrevet ut på flere språk enn kun norsk, forteller politikeren. Dette gjør partiet for å minske denne språkbarrieren som hindrer mange i å stemme, og gjøre informasjon lett tilgjengelig og forståelig for de som ikke beherske norsk.

– Informasjonen er også tilgjengelig på våre nettsider, avslutter Gjersrud. 

Mangel på demokrati

Raghad Alkhalaf (18) er medelem i partiet Rødt og har ett svar på hvorfor valgdeltagelsen blant innvandrere er lav.

– Mange innvandrere synes det er vanskelig å finne et parti som de føler seg enige med - ofte på grunn av mangel på nødvendig informasjon. Stemmeretten er noe nytt og uvanlig for mange av de som kommer fra land uten et demokratisk styre, mener Alkhalaf. 

– Mange med innvandrerbakgrunn flykter fra hjemlandet på grunn av krig og diktatur. Derfor kan det være utfordrende å skjønne seg på valgsystemet og alle de forskjellige partiene vi har i Norge, fortsetter Alkhalaf.

Viktig å bruke stemmeretten

Det er fortsatt viktig å stemme, mener Alkhalaf.

– Jeg synes stemmen min hjelper. Hvis jeg stemmer, er det kanskje flere som stemmer.

Tove Gjersrud i Oslo Høyre mener det er viktig at også innvandrere bruker stemmeretten sin.

– Vi mener at mennesker med minoritetsbakgrunn har de samme utfordringene som alle vi andre. Folk i Oslo ønsker en god skole for barna sine sånn at de kan ha en bra framtid. Det gjelder uansett om du har røtter i Pakistan, Kina, USA eller hvor enn det måtte være. Vi har alle de samme problemene, utfordringene og målene, sier Gjersrud.

 

Emneord: