- Lover må følges

Den hviterussiske ambassaden mener lovene den hviterussiske pressen må følge, ikke er strengere enn i andre europeiske land.
Mandag, 23 mai, 2011 - 12:40


- Hvert land har medielover som må følges. Brudd på loven fører til sanksjoner, og det gjelder også avisene Nasja Niva og Narodnaja Volja. På dette området skiller ikke Hviterussland seg ut fra andre europeiske land, skriver sekretær ved den hviterussiske ambassaden i Skandinavia, Dmitry Matjulko, i en epost til Journalen.

Matjulko forklarer at slike lovbrudd undersøkes av rettslige instanser. Han skriver samtidig at enkelte av de uavhengige mediene finansieres av utenlandske selskaper med konkrete politiske mål, noe som gjør dem mindre objektive.

Nødvendig med restriksjoner

Den 11. april skjedde det et terrorangrep på undergrunnsbanen i Minsk, og Matjulko forklarer at det er nødvendig med enkelte restriksjoner for å bevare innbyggernes sikkerhet.

- For eksempel uttalte Hillary Clinton selv nylig at hun støtter enkelte presserestriksjoner for å bekjempe terrorisme og for å forebygge nasjonal sikkerhet i USA, skriver Matjulko.

- Dagens verden har ingen fullkomne demokratiske stater, og alle land har forbedrings- og utviklingspotensiale. Mange eksempler på brudd på demokratiske normer som angår pressefrihet, kan finnes i flere land i Europa, skriver Matjulko.

- Ikke verre enn andre land

- Lovverket og praksisen i Hviterussland når det kommer til massemedier er ikke verre enn i mange andre land, inkludert flere medlemsland i OSSE og land i Europa, hevder Matjulko.

Reportere uten grenser derimot rangerer Hviterussland som nr. 154 av 172 land når det kommer til pressefrihet, dårligst av alle europeiske. Den hviterussiske ambassaden mener denne rangeringen er subjektiv.

- Dersom man skal foreta en seriøs undersøkelse må man sammenlikne lovverket i Hviterussland med andre europeiske land og andre land i verden, for å avdekke pressens situasjon i landene, skriver Matjulko.