Dårligere kår for indiske journalister

Pressefriheten er relativt god i India, men journalister i konfliktrammede områder opplever vold og vanskelig tilgang til informasjon. Korrupsjon, fattigdom og kommersialisering begrenser pressefriheten.
Mandag, 23 mai, 2011 - 11:09


India har en lang kulturarv, men er bare 61 år gammel som selvstending nasjon.

Pressefriheten er garantert i grunnloven fra 1950. Samtidig innskrenkes den av straffeloven, som bare beskytter pressefriheten så lenge informasjonen ikke er i konflikt med Indias suverenitet og integritet. India har signert FNs menneskerettighetserklæring der retten til menings- og ytringsfrihet, og å søke, motta og meddele opplysninger er nedfelt i artikkel 19.

Farlig i konfliktområdene

De siste ti årene har pressefriheten hatt en positiv utvikling i India. Likevel ble India rangert på 122. plass av 175 land på Reportere uten grensers liste over pressefrihet i verden i 2010. Det er sytten plasser ned fra 105. plass i 2009.

Selv om pressefriheten er til stede i store deler av India, er det farlig for journalister i konfliktrammede områder. Reportere uten grenser flyttet India lenger ned på listen fordi journalister blir utsatt for vold i Kashmir og i Indias nordøstlige stater. Politi, geriljagrupper og kriminelle skaper problemer for reportere i disse områdene. Journalister som er kritiske til Indias politikk i konfliktene har opplevd å bli truet. En journalist ble drept i Chhattisgarh i nordøst-India i år.

Les også:
Forfulgt, angrepet og overvåket

Les også: 
Myndighetene tvang avis i kne

Reportere uten grenser peker også på at utenlandske journalister hatt problemer med å få visum.

Pressefriheten trues også av lokale maktpersoner som politi og politikere. Særlig lokal presse kan oppleve at det er vanskelig å dekke saker nøytralt uten å få problemer. Det er ikke uvanlig at lokale journalister blir banket opp av personer i lokalsamfunnet. Journalister i nasjonal presse har derimot mer makt og møtes med større respekt.

Medieboom

India har de siste årene hatt en enorm vekst av aviser og medier. Siden 2005 har avisopplaget vokst med 44 prosent. Dette skyldes at India har hatt en økonomisk vekst, og at skrive- og leseferdighetene blant befolkningen har blitt bedret. Indias middeklasse med stor kjøpekraft har også økt.

Avisopplaget øker fortsatt, og India er i dag det landet i verden etter Kina med flest aviser.

En annen grunn til medieboomen er et blomstrende annonsemarkedet. Det er særlig de engelskspråklige avisene som får annonseinntektene.

– Underholdning har blitt veldig populært, sier Amit Shrivastava, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Les også:
Heller Bollywood enn fattigdom

Lokalt press

– Pressen er relativt fri i India, sier Yasir Kahn, journalist i Al Jazeera English.

– Grunnloven garanterer for pressefriheten, så presset kommer ikke fra staten. Derimot opplever journalister flere steder lokalt press fra innbyggerne. Folk kan reagere på det enkelte journalister skriver. Et annet problem er at mange har lav inntekt, noe som gjør at deres tilgang på nyheter er begrenset, forklarer han.

Det antas at bare 20 prosent av befolkningen leser aviser daglig. India er et stort land med over 1,2 milliarder innbyggere. Landet sliter med store sosiale forskjeller, og ikke alle har råd til å kjøpe aviser. I 2005 levde 41,6 prosent av befolkningen på under 1 dollar, noe som betegnes som ekstrem fattigdom. En tilsvarende prosentandel av den indiske befolkningen er ifølge Globalis analfabeter (40,5 prosent).

Bruttonasjonalprodukt per innbygger er i dag 3827 dollar.

Les også: 
Upopulært lys på kastesystemet

Kommersielle krefter

Sudha Ramachandran er frilansjournalist. Hun mener indiske medier er frie og uavhengige i stor grad. Den største trusselen mot pressefriheten er etter hennes mening presset fra de kommersielle kreftene.

Les også: Større ytringsfrihet som frilanser

– Noen journalister som kvier seg for å skrive kritiske nyheter om de største selskapene. Det finnes også de som lar seg betale for å skrive positive omtaler av produkter, sier Ramachandran. Hun bekrefter at korrupsjon forekommer.

Betalte nyheter og selvsensur preger indiske medier, det fastslår det indiske presserådet i en rapport.

– Betalte nyheter er et svært forstyrrende fenomen. Dette truer helt klart demokratiet, sier sjefen for det indiske presserådet, dommer G.N. Ray til Morgenbladet.

Les også: 
Truet av rasende mobb

 

  • India har 2700 dagsaviser, en vekst på 44 prosent siden 2005.

  • India har verdens høyeste opplagstall for betalaviser.

  • I tillegg til opplagstallet, opererer den offisielle statistikken også med antall lesere. Øverst på statistikken troner hindi-titler som Dainik Jagran med hele 55 millioner lesere.

  • Indiske aviser selges for mellom to og syv rupier, det vil si fra 30 øre til en krone. Men de fleste avisene finansieres mer av annonser enn av salg.

    (Kilde: Verdensorganisasjonen for aviser, WAN-IFRA)