Innboks

Høsten 2019 lovte Arbeidstilsynet at de skulle følge opp arbeidsforholdene i Espresso House. Rebekka gråt ofte på jobb etter at hun startet å jobbe for kaffekjeden i 2020.
Søndag, 19 juni, 2022 - 22:02
Nesten alle anmeldelser mot politiet henlegges av Spesialenheten, og over halvparten uten etterforskning. Tommy Rosvold har anmeldt politiet seks ganger.
Torsdag, 26 mai, 2022 - 11:55
Tusenvis benytter seg av trygghetsalarmer i Oslo kommune. Noe eget klagesystem eksisterer derimot ikke.
Torsdag, 26 mai, 2022 - 11:26
Undersøkelser av ungdom i Oslo viser en større andel narkotikabruk i vestlige bydeler enn i øst. Likevel er det langt flere som anmeldes for narkotikalovbrudd i øst.
Mandag, 23 mai, 2022 - 13:00
Hvis en hund angriper kan hvor den bor avgjøre om den får leve eller dø.
Lørdag, 21 mai, 2022 - 16:03
Myndighetenes satsning på dyrepoliti virket storslått da den kom. Men syv år etter er det fortsatt langt flere dyrekrimsaker som henlegges enn som oppklares.
Fredag, 20 mai, 2022 - 16:44
Få menn søker hjelp etter å ha blitt utsatt for overgrep. Dette skyldes at informasjonen fra hjelpetilbudene er for dårlig.
Fredag, 20 mai, 2022 - 15:17
Reagerer på oppfølging av gravide:
Barbro Salte synes det er rart at hun som gravid må betale for tjenester venninnen i nabobydelen får gratis.
Fredag, 20 mai, 2022 - 08:54