Bymiljøetaten skal vedta om det skal tilrettelegges for sykkelvei, sykkelfelt og bilrestriksjoner, kun varelevering eller ensidig parkering i Thereses gate. Foto: Rasmus Kvaal Wardemann

Derfor skal det graves i Thereses gate

Thereses gate skal bli klargjort for de nye trikkene som kommer i 2019. Bymiljøetaten og Sporveien har hvert sitt prosjekt som vil føre til to oppgravinger i løpet av de tre neste årene.
Mandag, 31 oktober, 2016 - 16:01

Oslo kommune og Sporveien har vedtatt at Oslo skal få 87 nye trikker. De nye trikkene skal være billigere i drift og trenge mindre vedlikehold enn de som er nå. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vokser Oslos befolkning med 11 000 innbyggere per år.  Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg sier til Aftenposten at  kollektivtilbudene må utvikles og forbedres allerede nå for å holde tritt med befolkningsveksten. Ifølge Ruters årsrapport har antall reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus økt med nesten 50 prosent de siste syv årene.

Må prøves på utfordrende strekning

Den første prøveturen for de nye trikkene vil skje vinteren 2019, der trikkene blant annet skal testes for om de kan kjøre på Gaustadjordet mellom Universitetet i Oslo og Rikshospitalet. Det er fordi Norges bratteste jernbanestrekning ligger nettopp her. Før 2019 må derfor trikkeskinnene i Thereses gate byttes ut. Ifølge Aftenposten starter gravingen allerede i begynnelsen av 2017. Etter at trikkeskinnene er byttet ut, er det Bymiljøetaten som skal grave opp Thereses gate. Nøyaktig hva som skal foregå er ennå usikkert, men det skal fokuseres på trikk, beboere og syklister.

Thereses gate er en av de gatene i Oslo der det har vært mest problematisk for trikken å kjøre. Dette kommer blant annet av at det tidligere var tosidig gateparkering som gjorde gaten trang. Gateparkeringen ble fysisk sperret av i 2014. Bymiljøetaten jobber nå med å utvikle en kreativ løsning til hva de tidligere parkeringsarealene kan brukes til. Det oppgir Oslo kommune på sine nesttsider.

Vanskelig for næringsdrivende


Jon-Erik Nordenstram er skeptisk til graving i Thereses gate. Foto: Rasmus Kvaal Wardemann

Jon-Erik Nordenstram, ansatt ved Whirlpool Hvitevarer i Thereses gate, påpeker at det er vanskelig å være næringsdrivende i den problematiske gaten.

- Det er dumt for næringsdrivende, for det finnes ingen parkeringsplasser. Den eneste parkeringen er enten på toppen eller bunnen av gaten. Når det skal graves i tre år kommer det til å bli enda vanskeligere her.

Selv har Nordenstram ikke lest så mye om Bymiljøetatens planer for Thereses gate, men mener at flere parkeringsplasser hadde vært en god løsning.

Én av Bymiljøetatens forslag til hva de kan skape i Thereses gate er et konsept hvor det kun er varelevering der som parkeringsplassene tidligere var. Nordenstram synes derimot ikke at dette er en god idé.

- Gaten er ødelagt allerede, uten parkeringsplasser. Men dersom det blir varelevering, blir det enda verre med parkering. Da er det bedre som det er nå.

Selv tar Nordenstram aldri trikk, noe hans kollega Rune Sølo gjør nesten hver dag. Sølo mener det er unødvendig at Oslo skal få 87 nye trikker, og synes at trikken burde byttes ut med buss.

- Trikken sliter opp gatene. Da må de graves opp hele tiden, og vi ender opp med å ta buss i et halvt år uansett. Trikken bråker mye, og forurenser ikke så mye mindre enn buss. Dessuten er det ofte noe i trikkeskinnene som gjør at trikken stopper opp. Den kan ikke kjøre forbi, slik som bussen kan. Jeg synes at trikk er en gammeldags, dårlig løsning.

Ruter var ikke tilgjengelig for kommentar.