Konkurransetilsynet varsler et gebyr på 906 millioner kroner til Telenor for misbruk av dominerende stilling. FOTO: Charlotta Wasteson/Flickr

Telenor får bot på nesten én milliard

Risikerer straff for brudd på konkurranseloven.
Onsdag, 23 november, 2016 - 11:27

Onsdag morgen varsler Konkurransetilsynet at Telenor ilegges en bot på 906 millioner kroner. 

– Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, uttaler konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Telenor og Telia er de to eneste landsdekkende mobilnettene i Norge. Ifølge Konkurransetilsynet er etableringen av et tredje mobilnett sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet.

To misbruk

I pressemeldingen skriver Konkuransetilsynet at deres foreløpige vurdering er at Telenor gjennom to typer handlinger har misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010 - 2014, og slik satt utbyggingen av det tredje mobilnettet i fare.

– Det første misbruket gjelder Telenors avtalevilkår for å gi Network Norway tilgang til Telenors nett i den perioden det tredje nettet ble bygget ut. Disse vilkårene reduserte lønnsomheten ved utbyggingen av det tredje nettet, sier Sørgård. 

– Det andre misbruket dreier seg om at Telenor har inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder, forklarer konkurransedirektøren videre, sier han. 

Vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og det er ikke tatt en endelig beslutning. Telenor må svare innen 1. mars 2017. 

Emneord: