Verken Israels statsminister (bildet), eller representanter fra de palestinske selvstyremyndighetene deltok på konferansen i Paris. Foto: Downing Street / Flickr

Krever tostatsløsning

15. januar var over 70 land samlet i Paris for å oppfordre Israel og palestinske selvstyremyndigheter til å fortsette fredsforhandlingene.
Tirsdag, 17 januar, 2017 - 11:05

Søndag 15. januar møttes statsledere, ministere og diplomater fra over 70 land på en konferanse i Paris, for å oppfordre Israel og palestinske selvstyremyndigheter til å fortsette å jobbe mot en tostatsløsning. Ingen av de berørte partene var til stede.

Konferansen videreførte retningslinjene fra Oslo-avtalen i 1993. Til Israels begeistring gikk derimot ikke resolusjonen inn for å anerkjenne FNs sikkerhetsråds antibosetningsreslousjon, som ble vedtatt 23. desember. Da valgte USA å ikke bruke vetoretten sin. Deltakerlandene kom heller ikke med en felles uttalelse om påtroppende president Donald Trumps plan om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.