Omtrent én tredjedel av familiegjenforeningene i fjor var familie av norske eller nordiske borgere. Illustrasjonsfoto: United Nations Photo/Flickr

Uenige om strengere asylregler

15 580 personer fikk innvilget asyl gjennom familiegjenforening i fjor. Nå ønsker Høyre å stramme inn.
Onsdag, 18 januar, 2017 - 10:32

NRK melder at det i fjor var en økning i antall familiegjenforeninger på 20 prosent. Utlendingsdirektoratet (UDI) sier videre at økningen trolig vil fortsette i 2017.

Områdeleder i UDI, Cecilie Sande Amundsen sier til NRK at selv om de forventer en økning i familiegjenforeninger for flyktninger i 2017, vil det fortsatt være flest familier til norske og nordiske borgere som søker om gjenforening.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen leder programkomiteen i Høyre. I forslaget till nytt program skriver komiteen at de blant annet vil «stramme inn regelverket for familiegjenforening», og at bruken av alders- og DNA-testing skal økes.

Ønsker ikke økt bruk av alderstesting


Landsstyremedlem i KrFU, Mai Lene Hæåk er kritisk til Høyres nye forslag. FOTO: Lars Dønvold Myhre.

Landsstyremedlem i KrFU, Mai Lene Hæåk stiller seg kritisk til en økning i bruken av alderstesting.

­– Generelt er alderstesing ganske kontroversielt, og Legeforeningen har kritisert bruken av dette fordi det ikke er dokumentert godt nok, mener Hæåk.

Hun forteller videre at hun mener det er oppsiktsvekkende at man ønsker å øke bruken av en såpass debattert metode, som man ifølge Hæåk ikke vet nok om.

– Det er bekymringsfullt at strengere regler for gjenforening kan føre til at flere benytter seg av en farligere måte inn i Europa, for eksempel via Middelhavet, i stedet for å bruke muligheten til å søke opphold via ambassaden, mener hun.

Til tross for en økning i antall familiegjenforeninger i 2016, tror ikke Hæåk at dette vil føre til store belastninger for bosettingen i kommunene.

– Kommunene har bygd opp et ganske stort mottaksapparat etter flyktningkrisen i 2015, og de har derfor kapasitet til å ta imot flere, sier hun.

Hindrer ikke faglig debatt

Røe Isaksen forteller til VG at forslaget om økning i bruken av alderstesting ikke motstrider en faglig debatt rundt metodene eller en forbedring av metodene, men at man må ha sikkerhet rundt identiteten til asylsøkerne som kommer.

Journalen har forsøkt å få en kommentar fra leder i Unge Høyre og medlem av programkomiteen, Kristian Tonning Riise, men han var ikke tilgjengelig for en kommentar.