Dommen gir papirløse flyktninger rett til pass, førerkort, bankkonto og mulighet til å jobbe. Illustrasjonsfoto: Wellingtonstravel/Flickr

Ny dom sikrer papirløse flyktninger rett til identitetspapirer

Borgarting lagmannsrett vedtok at flykninger med lovlig opphold i Norge får rett til pass, førerkort, bankkonto og jobb.
Tirsdag, 14 februar, 2017 - 13:03

- Dette er historisk. Det dreier seg kort og godt om det som i sin tid het “Nansen-passet”, i dag beskrevet som “reisebevis for flyktninger”, sier forsvarer for flyktningene, Georg Scherven Hansen til VG. 

Flyktninger ble nektet ID-papirer

I alt gjelder dette sju papirløse flyktninger som ble nektet ID-papirer fra staten. Norske myndigheter mente at de ikke kunne bevise sin identitet, selv om to av dem har barn født i Norge. Likevel fastlo retten at usikkerheten rundt identiteten til flyktningene ikke var nok til å nekte reisebevis, og at det var i strid med flykningkonvensjonen. Artikkel 28 i flyktningkonvensjonen sier at flyktninger som bor lovlig i Norge skal få reisedokumenter, så lenge det ikke er fare for nasjonal sikkerhet og offentlig orden. Det er dette lagmannsretten har gått ut ifra i sin dom. 

Anket til lagmannsretten

Saken gikk i Oslo tingrett i 2015, men ble anket av staten opp til til lagmansretten. De kan fortsatt anke saken til høyesterett. Myndighetene mener at om man utsteder reisebevis til folk som ikke kan bevise sin identitet, er det med på å svekke tilliten til norske reisebevis. Man vil ikke lenger kunne feste lit til reisebevis som gyldig identitetsdokumenter. I 2015 ble Utlendingsnemdas avslag på reisebevis kjent ugyldig, og staten ble dømt til å betale 150.000 kroner til flyktingene.