I dag starter rettssaken mellom den norske stat og Mahad Adib Mahamud. Foto: Julie Steen

Stort oppmøte på støttemarkering

Mange møtte opp for å vise sin støtte til Mahad Adib Mahamud under støttemarkeringen tirsdag morgen.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 13:41

Rettsaken mellom Mahad Adib Mahamud og den norske stat begynner i dag, tirsdag 21.02.2017. Mahamud har saksøkt staten etter at han ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter 17 år i Norge.  

– Norge er mitt land, og her skal jeg bo, sier Mahamud under støttemarkeringen utenfor Oslo tinghus, tirsdag morgen.  

Forbilde for andre somaliere

Mange møtt opp for å vise sin støtte, og en av dem er Mohamed Abdi.  

– Mahad er en person Norge trenger, og han er veldig viktig for det norsk-somaliske miljøet, sier Abdi.  


Mohamed Abdi har stor tro på at Mahamud vinner i retten.
Foto: Julie Steen

Abdi mener Mahamud er et forbilde, og gir en stemme til andre somaliere i samme situasjon. Han har vært norsk statsborger siden 1999, og kom til Norge i 1992. Selv er han ikke redd for å miste statsborgerskapet, men vet om mange som er engstelige for å miste sine rettigheter.   

Myndighetene mangler konkrete bevis

Staten mener Mahamud oppga uriktig informasjon om hvor han kom fra, da han kom til Norge som 14-åring. Mahamud sier han er fra Somalia, men UDI og UNE mener han er fra Djibouti. Mahamud mener myndighetene ikke har konkrete bevis, noe som han selv har klart å innhente. Han har fått tak i dokumenter fra somaliske myndigheter, som støtter opp om hans forklaring. I tillegg har djiboituske myndigheter uttalt at Mahamud ikke kommer fra Djibouti.  

Reagerer på flere elementer i saken

Norske myndigheter på sin side reagerer på at Mahamud har flere bekjente i Djibouti enn i Somalia og Etiopia, og stiller spørsmål til valutatransaksjoner som er blitt gjort til en person i Djibouti.

Da Mahamud kom til Norge, skal han ha oppgitt at han var analfabet, men hadde likevel gode franskkunskaper etter et og et halvt år i landet. Dette er et punkt myndighetene trekker fram som mistenkelig. I tillegg har staten foretatt en språkanalyse av den somaliske dialekten hans, som de mener ikke stemmer overens med dialekten i Mogadishu.

Emneord: