Kulturstøtte: 18 kulturvirksomheter i Oslo får til sammen 7,1 millioner kroner i offentlig støtte. Kulturminister Linda Hoffstad Helleland sier støtten vil komme landet til gode. Foto: Pexels/Riccardo Bresciani

7,1 millioner til kunst- og kulturvirksomheter i Oslo

Kulturdepartementet har valgt ut 18 institusjoner som mottar offentlig støtte.
Tirsdag, 28 mars, 2017 - 13:34

Alt fra Nasjonalmuseet og Ekebergparken, til teater Manu med tegnspråk som scenespråk får nå ytterligere støtte fra staten. Totalt 18 av Oslos kulturinstitusjoner mottar ekstra støtte basert på private pengegaver. 

– Kommer landet til gode 

– Dette er institusjoner som på hver sin måte gjør en stor og viktig jobb for å ta vare på og formidle kunst og kultur. Mange av disse mottakerne har også en rolle nasjonalt som gjør at pengene og arbeidet som utføres kommer hele landet til gode, sier kulturminister Linda Hoffstad Helleland i en pressemelding. 

Blant mottakerne er kjente og større museer som Astrup Fearnley, Ekebergparken, Munchmuseet og Nobels Fredsenter. Blant de mindre kjente kunstinstitusjonene finner du Foreningen !les, ASSITEJ Norge og Teater Manu. Sistnevnte er et profesjonelt teater med tegnspråk som scenespråk. Teateret får 245 000 kroner i gaveforsterkning av staten, basert på pengegaven på til sammen 980 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB og Norges Døveforbund. 

Les mer om hver av institusjonene og de opprinnelige pengegavene i Kulturdepartementets egen pressemelding.


Mottar støtte: Disse kulturvirksomhetene mottar ekstra støtte, til sammen gir Kulturdepartementet en forsterkning på 7,1 millioner kroner.