Westerdals eies nå av Høyskolen Kristiania, etter at de langvarige forhandlingene gikk i boks torsdag. Foto: Vilde Brandtzæg Clausen

Høyskolen Kristiania har kjøpt Westerdals

Forhandlingene mellom de to partene er sluttført, og Westerdals Oslo ACT er kjøpt for 85 millioner kroner.
Torsdag, 23 mars, 2017 - 15:11

I en pressemelding sendt ut torsdag formiddag melder Høyskolen Kristiania at alle aksjene i Westerdals nå er kjøpt opp.
Høyskolen vil også ta over kravene i de pågående tvistesakene mellom tidligere elever og Westerdals.

Oppkjøpet gjøres gjennom opptak av lån med sikkerhet i stiftelsens eiendom, og ved bruk av stiftelsens midler, skriver høyskolen i pressemeldingen.

Den private høyskolen har nå kjøpt aksjene i Westerdals Oslo ACT, som en videreføring av intensjonsavtalen som ble inngått i desember i fjor.
I avtalen legges det opp til at aksjene overføres denne måneden.
– To av landets mest praksisnære høyskoler slås nå sammen, og det er vi glade og ikke minst stolte over, sier administrerende direktør Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania.

Beholder navnet

Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania, understreker at navnet ikke vil endres, og at merkevaren Westerdals skal rendyrkes videre. 
– Westerdals skal hete Westerdals, og Høyskolen Kristiania skal beholde sitt navn, sier Blindheim til Journalen.

Masterbrandet vil bli Høyskolen Kritsiania, og Westerdals vil være det studiet studentene i år søker på. Vitnemålet vil det også stå Westerdals på, understreker Blindheim.  
– Det er mulig at Hyskolen Kristiania også føyes til, men vi har ikke kommet så langt at vi har laget et grafisk uttrykk på det og hvordan vi skal uniformere profilen, legger Blindheim til. Intensjonen for oppkjøpet var at Høyskolen skulle overta for Anthon B. Nilsen,  som har hatt Westerdals til salgs.

Høyskolen Kristiania var også åpne om at de gjerne ville supplerer på de fagområdene høyskolen har, med flere tilbud innen tilsvarende områder.
– Westerdals hadde også teknologi, som er et kompetanseområde vi lenge har tenkt på å bygge opp. Så det passer veldig godt inn hos oss, og det komplimenterer det vi driver med. Dermed får vi samlet fagmiljøet og gjort det mer kompetent, hvor det også oppstår mulighet for faglig utvikling, sier Blindheim.

Store ambisjoner

Høyskolen Kristiania mener at flere høyskoler fusjonerer inn i universitetskulturen med tiden, og har selv sterke ambisjoner om å bli et universitet.
– Vi har også universitetsambisjoner. Derfor tenkte vi at vi hopper på de nye styringslinjene fra departementet, forteller Blindheim til Journalen.

Med oppkjøpet vil Høyskolen Kristiania utvide fra gjeldende 24 bachelorgrader til 45, etter fusjoneringen med Westerdals. Antallet studenter vil også utvides til 10.000.
– Vi blir halvparten så store som BI, og det er jo fantastisk! Volumet tilsier at vi kan ta universitetsambisjonene våre mer alvorlig, sier Blindheim.
De to institusjonene vil også dekke fire fagområder - noe som kreves for å få universitetstatus i Norge.

Positive

Leder i Studentsamfunnet ved Westerdals, Olav Event, sier i en kommentar til Journalen de har vært i samtaler med Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK).
– Vi ser positivt på oppkjøpet. Og vi har hatt dialog med leder av studentunionen, sier Event.

Eivind Langøigjelten i SHK utdyper at samtalen torsdag morgen gikk ut på viktigheten om at studentene nå skal få den informasjonen de trenger.
– Vi har snakket litt om hvordan det er viktig at vi klarer å sikre informasjon til våre egne studenter, og at vi får fram avklaringene studentene er ute etter.  Han henviser videre til pressemeldingen fra Høyskolen Kristiania.
Også han er positiv til oppkjøpet.
– Jeg synes kjøpet er kjempenbra, endelig er det på plass. Jeg tror det vil gjør alle linjer bra med tanke på tverrfaglighet og faglig tyngde, legger Langøigjelten til.


Fra venstre: Eivind leder i Studentunionen ved Høyskolen Kristiania, Olav leder i Studentsamfunnet ved Westerdals Oslo ACT. Foto: Martine Hauge Foto: Martine Hauge

Håndterer tvistesakene

Økokrim tok mai i fjor ut en siktelse mot Westerdals, hvor tiltalen dreide seg om hvorvidt tidligere elever, da under navnet Westerdals School of Communication, skal ha fått uberettigede statlige tilskudd for tre av studietilbudene hos skolen.
Blant annet skal privatskolen ha krevd inn høyere semesteravgifter enn hva som var lovlig. Tidligere elever varslet søksmål mot skolen i april i fjor, hvorpå Westerdals tilba seg å tilbakebetale over 50 millioner kroner.
Flere hundre elever sa da nei til forliket, og søksmålene er opprettholdt.
Det er Høyskolen Kristiania som nå står for ansvaret med å håndtere nåværende og fremtidige krav i forbindelse med tiltalen.