Maja Hattvang er influencer og mener at bransjen bør bli mer kontrollert. Foto: Kristine Fidje Olsen.

Vil forby bloggere å markedsføre kosmetiske inngrep

Blogger og skribent Maja Hattvang vil forby personorientert markedsføring for kosmetiske inngrep og ønsker en mer kontrollert bloggbransje.
Mandag, 26 mars, 2018 - 18:36

Jeg møter Maja Hattvang på Litteraturhuset. Hun er blogger, jobber frilans som skribent og er spesielt opptatt av at man skal kunne frigjøre seg fra skjønnhetsindustrien. Hattvang har nettopp skrevet bok om naturlige skjønnhetsprodukter.

Hun mener personorientert reklame av kosmetiske inngrep burde bli forbudt, men tror det kan bli problematisk med et generelt forbud.

– Jeg mener at personorientert markedsføring som blogging ikke egner seg fordi det bidrar til å normalisere den type inngrep blant unge. Det må være lov å sette inn en annonse i en avis som er nøktern og som inneholder informasjon om det klinikken tilbyr, men når en person formidler en egen opplevelse blir det litt annerledes, sier hun.

Hattvang understreker at det må være lov å gjøre kosmetiske inngrep som blogger, men at det da er viktig med åpenhet.

– Jeg tror det er viktig med åpenhet om inngrep slik at ikke alle går rundt og sier at de ikke har gjort noen ting, så ser de helt perfekte ut også har de egentlig fikset på utseende. Det gir et skjevt bilde av virkeligheten som sikkert får mange til å føle seg dårlige fordi man ikke ser sånn ut naturlig, forteller hun.

Dropper personorientert markedsføring

Eger Skin Clinic har en gang tidligere brukt to bloggere til å markedsføre leppeinjeksjoner gjennom sosiale medier. Etter kritikk fra Forbrukertilsynet trakk de reklamen for leppeinjeksjoner fra sosiale medier. Klinikken sier de ikke vil benytte seg av slik reklame i fremtiden.


AnnKarin Svendsen er innehaver av Eger Skin Clinic som nå er kommet til enighet med Forbrukertilsynet. Foto: Pressebilde. 

– Vi har blitt enige med Forbrukertilsynet og vi har kommet til enighet om hvordan vi skal markedsføre oss i fremtiden, og de skal veilede oss hvis det skal oppstå usikkerhet, sier innehaver AnnKarin Svendsen.

Kritikken gikk ut på at det er sannsynlig at barn blir eksponert for reklamen og at den spiller på sosial usikkerhet og dårlig selvtillit.

– Vi er ikke interessert i å formidle utilsiktet reklame overfor barn, sier innehaver AnnKarin Svendsen.

En del av debatten har dreid seg om hvem som har ansvaret overfor mottakerne av slik reklame.

– Ja, jeg føler et ansvar overfor det. På bakgrunn av det så har vi jo også rettet oss etter de kravene som Forbrukertilsynet har gitt til oss, sier Svendsen.

Svendsen sier at de ikke er imot et forbud når det kommer til markedsføring på blogger, men at et forbud mot generell markedsføring kan bli problematisk.

– Det er et vidt begrep, hvis man snakker om at man ikke skal få lov til å informere om inngrepene så kan det bli problematisk. Vi har jo lov til å holde på med det vi gjør, sier hun.

Gråsone i regelverket

Ida Småge Breidablikk er juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet forholder seg til markedsføringsloven, som sier noe om hvordan reglene skal tolkes når det også er barn eller mindreårige som kan bli eksponert for markedsføringen.


Juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet mener at markedsføringen av kosmetiske inngrep går inn i en gråsone. Foto: Kristine Fidje Olsen.

– I sosiale medier er det ofte unge influencere og de har ofte enda yngre følgere og på den måten er det sannsynlig at barn blir eksponert. Det å markedsføre den type inngrep vil fort spille på sosial usikkerhet eller dårlig selvtillit, og da havner man rett og slett inn i en gråsone i regelverket der det kan være i strid med loven å markedsføre den type inngrep, sier Breidablikk.

Hun sier også at de er åpne for diskusjon rundt regelverket.

– Utfordringen med forbud eller restriksjoner er at vår lov er veldig generell og det skal den være fordi den er teknologinøytral og skal gjelde alle plattformer og for all type markedsføring. Men vi er alltid interessert i å diskutere om den er effektiv, sier Breidablikk.

Politisk uenighet

Stortingsrepresentant fra Frp, og medlem i Familie – og kulturkomiteen, Silje Hjemdal, er glad for at debatten har kommet på dagsorden men tror ikke et absolutt forbud er veien å gå.

– I utgangspunktet er jeg veldig skeptisk til å forby hva folk skal få lov til å skrive om på bloggen sin. Vi har jo ytringsfrihet i dette landet og den skal jo selvfølgelig også gjelde for bloggerne men det er viktig at man har et særskilt ansvar for å være bevisst ansvaret sitt som en rollemodell og som en formidler ikke minst, skriver hun.

Freddy Andre Øvstegård, Stortingsrepresentant for SV i Østfold , og medlem i familie- og kulturkomiteen, mener slik markedsføring er skremmende og alvorlig.

– Det å sette kjente personligheter til å gi ut rabattkoder for silikon blant annet, det er veldig skummelt. Spesielt når vi vet at den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter i Europa er spiseforstyrrelser og at unge generelt opplever et stort kroppspress, sier han.

Han vil ha forbud mot denne type markedsføring.

– Jeg tror det virkelig er på tide og innføre en streng begrensning på hva som er lov å markedsføre. Jeg mener at den beste løsningen på det rett og slett er å forby markedsføring av kosmetiske inngrep, skriver han.

- Bloggbransjen må bli mer kontrollert

Hattvang følger Sunn-Fornuft plakaten, som er en plakat med retningslinjer for influencere. Hun mener at det burde være strengere reguleringer og kontroll i bloggbransjen.

– Jeg tror det viktigste er at noen har ansvar for å følge opp og følge med og at det faktisk kan gis sanksjoner hvis man bryter retningslinjene. Jeg tenker at man burde bli kalt inn til en samtale, også etterhvert kanskje få bøter hvis man gjentar bruddet, sier hun.

Hattvang mener også at det er viktig å spre kunnskap om hva som er lov og ikke lov å publisere.

– Bloggbransjen er en veldig lite kontrollert bransje som hvem som helst kan drive med. Jeg er opptatt av at man skal ta blogging på alvor som yrke og ha noen ordentlige rammer som legitimerer hele bransjen. Det er ekstra viktig fordi man har et ungt publikum. Det er egentlig litt skjevt at det er så lite regulert men har den mest sårbare målgruppen, avslutter hun. 

Journalen har ikke lyktes med å komme i kontakt med noen av bloggerne som har benyttet seg av denne type markedsføring.