Journalistutdanningen ser mørkere tall. Foto: Martine Sørhus

Fotojournalistikk øker mest i landet

Av alle journalistikkutdanninger i Norge er fotojournalistikk på OsloMet den utdanningen som øker mest.
Mandag, 23 april, 2018 - 15:02

15. april var fristen for å søke høyere utdanning i landet. Tall fra Samordna opptak viser at OsloMet er blant insitusjonene med lavest vekst basert på tidligere år.

Flere vil bli fotojournalist

Likevel øker fotojournalistikkutdanningen søkertallene med 19,10 prosent. I fjor søkte 89 stykker til fotoutdanningen mens det i år er 106 søkere. På landsbasis øker mediefagene med 5,4 prosent sammenlignet med 2017. Instituttleder Steen Steensen synes tallene er gledlige. 

– Det er positive nyheter, men vanskelig å forklare hvorfor det skjer fordi det ikke er et arbeidsmarked som skulle tilsi en voldsom økning, forteller Steensen.


Instituttleder Steen Steensen ser positivt på den økende veksten av søkere på fotojournalistikkutdanningen. Foto: Martine Sørhus

Han peker videre på at studiet er det eneste av sitt slag i Norge. Søkere må levere opptaksprøver som Steensen tror tiltrekker en annen gruppe søkere. 

– Fotojournalistutdanningen skårer også veldig høyt på studenttilfredshet. Det har nok noe sammenhengen med at det er en liten utdanning, som bare tar opp 12 studenter i året. Studentene her får dermed tettere oppfølging enn på større studier, sier instiuttlederen. 

Universitetslektor på instituttet for journalistikk og mediefag, Jon Petter Evensen er fornøyd med at fotojournalistikkutdanningen har tiltrukket seg flere søkere. 

– Det er helt naturlig at vi opplever at flere søker seg til landets eneste fotojournalistutdanning ettersom vi kan tilbyr en spesialisering i foto- og videojournalistikk i en verden som blir stadig mer visuell, sier lektoren. 


Tabellen viser antall søkere med journalistikk og fotojournalistikk som førsteprioritert. Tallene er hentet fra Samordna opptak. 

Færre vil bli journalist 

På journalistikkutdanningen faller søkertallene for førsteprioritetssøkere med 9,43 prosent sammenlignet med fjoråret. Steensen forklarer at det er vanskelig å begrunne årsakene til dette. 

– Det virker som om det er en generell trend ved de fleste universiteter og høyskoler at journalistikk går noe ned, og andre produksjonsorienterte mediefag går opp, forteller han. 

Steensen mener det er logisk å tenke at dette har med arbeidsmarkedssituasjonen å gjøre. Jobber som handler om å produsere medieinnhold av ulikt slag er trolig flere og mer mangfoldige enn før, mens rene journalistjobber er det færre av.

– For journalistutdanningens del, og for journalistikkens posisjon og rolle i samfunnet generelt, er dette bekymringsfylt. Nedgangen i år er ikke spesielt dramatisk, men nå har vi hatt en tilsvarende nedgang over flere år. Om man sammenligner med søkertallene fra 4-5 år tilbake, så ser det ikke helt bra ut, sier instittutlederen. 

Steensen sier at de til neste år vurderer å markedsføre journalistutdanningen ytterligere. Han håper at den positive utviklingen som er på gang i deler av journalistikkbransjen fortsetter, og at det vil hjelpe søkertallene til journalistutdanningen etter hvert. 

Evensen tror ikke at det er noen sammenheng mellom nedgangen på journalistutdanningen og oppgangen på fotojournalistikk. 

– Vi tiltrekker oss ikke de samme søkerne som journalistutdanningen gjør, sier lektoren. 

Bachelorutdanningen i Medier og kommunikasjon på OsloMet øker søkertallene med 8 prosent, og årsstudiumet i samme fag går opp med hele 45 prosent.  

Totaltsett har antatall søkere til høyere utdanning i Norge økt med 4,7 prosent. Det er i år 142.004 søkere noe som vil si at det er 2,5 søkere per studieplass i Norge.