Brannetaten advarer mot avfallsekker som blokkerer ferdsel. Her fra en brann på Frogner i 2015, med tidligere brigadesjef Lars Grimsgård. FOTO: Oslo brann- og redningsetat.

Advarer mot brann i avfallssekker

Brannetaten har sett seg lei av feil oppbevaring av avfallssekker. Nå oppfordrer de folk til å ta mer hensyn ved bruk av sekkene.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 10:38

I forrige uke gikk Oslo brann- og redningsetat ut på Twitter med et skrekkeksempel på hvordan feil oppbevaring av avfallssekker kan skape farlige situasjoner. Avfallssekkene kan enten kjøpes eller leies, og sekkene blir hentet når sekkene er fylt opp. 

Todelt problem 

Problemet oppstår når sekkene blir plassert for tett inntil husvegger, eller når man ikke bestiller henting og sekkene blir stående i rømningsveier. Dette kan bli skjebnesvangert, særlig hvis sekkene inneholder brannfarlig avfall. 

Branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen, sier at problemet ved feil oppbevaring av avfallssekker er todelt. 

– Det ene er risikoen for at sekkene blir antent og sprer seg videre til bygningsmassen og røyklegger rømningsveier. Den andre er at det oppstår et fysisk hinder. Hvis en rømningsvei til et bygg er full av søppel vil dette kunne hindre rømning, og samtid hindre innsatsen vår inn i bygget.

Sesongbasert bruk

Folgerø Dalen sier at omfanget av problemet er sesongbetont. 

– Dette svinger ut i fra sesong, med tanke på når folk gjør dugnad og pusser opp. Fenomenet er derimot synlig i gatebildet i Oslo hver eneste dag. Vi ser heldigvis færre og færre grove tilfeller, i hvert fall som vi fanger opp. Men vi kan ikke kontrollere Oslos gater og portrom til enhver tid, og det er heller ikke vår oppgave. 

Folgerø understreker at produktet i seg selv er smart, men at det må brukes på riktig måte.

– Heldigvis så har vi ikke hatt noen større branner på grunn av dette i det siste, men det skyldes nok en del flaks. I tilfellet fra Twitter-meldingen hadde en fyrstikk vært nok for at dette hadde blitt en alvorlig hendelse. 

– Vi kan ikke kontrollere alle Oslos gater og portrom til enhver tid, og det er heller ikke vår oppgave. 

Sigurd Folgerø Dalen

 


Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen. FOTO: Oslo brann- og redningsetat.

Folgerø Dalen etterlyser nå et bedre system for anskaffelse av sekkene. 

– Utfordringen med slike avfallssekker er at det ikke finnes noe system for hvem som anskaffer seg det. Det styres ikke av noen sentrale enheter. Det vil si at forbrukerne kan kjøpe en sånn sekk, fylle den opp, og sette den fra seg der de måtte finne det for godt. Og det medfører at folk setter fra seg fulle sekker med brennbart materiale nære bygninger, og i verste fall i rømningsveier. 

Tar brannsikkerhet på alvor 

iSEKK er ett av flere firma som leverer store avfallsekker. Daglig leder Haakon Irgens sier at de tar brannsikkerhet på aller største alvor. 

– Vi har dialog med alle kundene våre rundt bruk av sekkene, og viktigheten av å bestille opphenting raskt. De bestillingene vi får inn til oss henter vi i hovedsak samme dag. I tillegg informerer vi om riktig bruk av sekkene på selve sekken, på nettsiden og i avtalevilkår.

Irgens understeker hvor viktig det er at brannfarlig avfall ikke plasseres inntil husvegger. 

– Sekkene skal stå minimum fem meter fra husvegg, og i tillegg ber vi kundene planlegge henting av avfall slik at vi kan hente samme dag som avfallet bæres ut.

Råd til brukerne

Folgerø Dalen er enig med Irgens om hvor viktig det er å bestille henting av sekken. 

– Det å bestille henting er det aller viktigste, og dette bør helst skje på samme dag som sekken blir fylt opp. Vi er opptatt av at disse sekkene ikke skal overnatte ute hvis de inneholder brennbart materiale.

Han understreker at brukerne av sekkene må ta ansvar selv. 

– Vi jobber forebyggende, og da må vi ha hjelp fra alle som benytter seg av slike avfallssekker. Disse har et skadepotensiale, og brukerne har selv et ansvar for at det ikke oppstår farlige situasjoner, avslutter Folgerø.