Ifølge beboerne preges Schweigaards gate av trafikkfare og støy. FOTO: Jostein Sletten

Beboere raser mot støy i Gamlebyen

Beboerne i Schweigaards gate har sett seg lei av at trafikkstøy dominerer hverdagen deres. Nå krever de forandring.
Mandag, 5 november, 2018 - 13:20

– Støynivået er nesten ikke til å leve med. Hvis dette fortsetter frykter jeg at jeg må legge ned butikken.

Det sier Anette Eggan Laskemoen. Hun både bor og jobber i Schweigaards gate, der hun driver klesbutikken Reprise. Hun har sett seg lei av støyen fra gata som dominerer hverdagen hennes.

– All støyen går veldig innpå meg, og jeg føler at det har nådd en tålegrense. Jeg vet det høres ut som jeg overdriver, men nå er det så ille at vi som bor her ikke kan snakke sammen ute på gata, sier hun. 

Hun mener også at gata er trafikkfarlig, og at dette særlig gjelder for barn som ferdes der.

– Jeg bekymrer meg mye for ungene som går her på vei til skolen. Hvis fartsgrensen på 30 km/t faktisk hadde blitt overholdt kunne alt dette vært unngått, men det virker som bilistene gir blaffen, fortsetter Laskemoen. 

Opprop fra beboere

I januar i år skrev 29 sameiere, borettslag og beboerforeninger i gata under på et opprop der de ba om umiddelbare tiltak for å bedre trafikksituasjonen.

Forfatteren av oppropet, Stephan August Idhe, skriver at gata er blitt trafikkfarlig, kaotisk og støyende for myke trafikanter. 

– Gjentatte henvendelser om fartsreduserende tiltak blir ikke hørt; ei heller fartskontroller i regi av politiet. Gaten later til å skulle avlaste en alt for stor andel av østgående trafikk, skriver Idhe. 

Beboerne har også en felles Facebook-gruppe med nær 1300 medlemmer. Laskemoen sier at medlemmene i gruppa er samstemte om hva som vil løse problemet.

– Farten må ned. Det vil både redusere støy, og skape færre trafikkfarlige situasjoner. 

Bystyret behandler saken 

Tidligere i år svarte byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) på et brev fra bystyrerepresentant Espen Ophaug (V), angående situasjonen i gaten. 

– I dag er dette en sterkt trafikkert gate, hvor motoriserte kjøretøyene har prioritet. Gående er henvist til smale fortau og uoversiktlige krysspunkter, mens syklister må sykle i veibanen sammen med biler, busser og trikken, skriver hun. 

Videre skriver hun at det foreligger planer for å bedre forholdene i gaten. 

– Av hensyn til fremkommelighet, sikkerhet og trygghet er det nødvendig å bedre forholdene i gaten. En bestilling av en utredning for å avklare fremtidig bruk og utforming av Schweigaards gate er under vurdering i byrådsavdelingen. 

For en måned siden var innbyggerforslaget fra Stephan August Idhe oppe til behandling i Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret. Der vedtok de å be byrådet om å starte et arbeid med en utredning av fremtidig bruk og utforming av Schweigaards gate. 

Håper på raske tiltak 

Laskemoen har nå sendt en ny henvendelse til bymiljøetaten, men har foreløpig ikke fått svar. Nå håper hun at tiltakene blir satt i gang så raskt som mulig. Hun understreker samtidig at hun forstår at trafikken ikke kan fjernes helt. 

– Jeg er ikke blant dem som roper høyest om at alle biler må fjernes, og at alle må skaffe seg el-sykkel. Jeg skjønner godt at særlig barnefamilier og eldre har behov for å kjøre bil, avslutter hun. 

Byråd Lan Marie Berg har ikke besvart Journalens henvendelser om saken.