Fra Venstre: Jakob Hyllseth Ryen, Spire, Aina Marie Lien, NorgesGruppen, Varin Hiwa Ali, AUF, Jens Aas, UNICEF Norge, Ove Kennth Nodland, EAT Foundation var fire av de åtte talerne som deltok i panelene.

Stadig flere feilernærte barn i Norge

UNICEF Norge arrangerte en debatt med fokus på barns kosthold. UNICEFs siste rapport viser en betydelig økning på feilernærte barn i Norge.
Torsdag, 31 oktober, 2019 - 10:24

I Norge er om lag 27% av barn og unge mellom 5-19 år overvektige, ifølge UNICEF.  Dette utgjør en økning på 42% siden 1990. Tallene kommer fra UNICEFs årlige rapport The State of The World’s Children, som ble publisert 15. oktober.

I forbindelse med publiseringen, holdt UNICEF i Norge en paneldebatt for å diskutere måter å forbedre barns ernæring i Norge.