Å kjøpe en rosa sløyfe er en av flere måter å støtte Rosa sløyfe-aksjonen på. Foto: Kinga Jarzabek

Gjør deg klar til Rosa sløyfe-løpet

Hvert år, gjennom hele oktober, oppfordrer Brystkreftforeningen og Kreftforeningen til å vise solidaritet med brystkreftrammede ved å spre informasjon og arrangere ulike aktiviteter. Fredag den 18. oktober arrangeres Rosa sløyfe-løpet for fjerde gang i Oslo.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 14:36

Lederen for Rosa sløyfe-aksjonen, Marit Sophie Egge, forteller om de ulike oppleggene de har planlagt i Oslo dette året. 


Aksjonslederen Marit Sophie Egge. Foto: Agnete Brun– 18. oktober arrangerer vi Rosa sløyfe-løpet i Oslo. I tillegg til det har vi hatt informasjonsstands på sykehus og informasjonsturneen vår var på Jernbanetorget 28. september. En av de store høydepunktene for Rosa sløyfe-aksjonen i oktober er Rosa sløyfe-løpet som arrangeres hvert år i ti ulike byer rundt om i landet. Løpet nærmer seg med store skritt, og ser ut til å vekke større interesse hos Oslos befolkning sammenlignet emd tidligere år. – Det at så mange deltar i løpet for å vise sin støtte til saken, betyr veldig mye for mange brystkreftrammede. Dersom påmeldingen fortsetter som nå, kan vi nå deltakerrekord i Oslo i år. Bergen er fortsatt det største av de ti Rosa sløyfe-løpene med nærmere 3500 deltagere. Viktig å spre informasjon

– Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og i dag lever nærmere 48 000 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft. Det er derfor et stort informasjonsbehov om sykdommen både blant dem som rammes, de pårørende og befolkningen for øvrig. Årets tema er persontilpasset brystkreftbehandling. Hver eneste dag får ni personer i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Selv om en behandling kan fungere hos noen, kan den ha lite effekt hos noen andre. Derfor mener Brystkreftforeningen og Kreftforeningen at persontilpasset behandling er fremtiden. Det er et område som fortsatt trenger mer informasjon og forskning på. Målet er å kunne gi hver enkel pasient en behandling som er effektiv. Mer kunnskap og forskning kan gjøre dette mulig i fremtiden, og vil føre til at flere personer overlever og færre får senskader av behandlingen. Et lite lys i tunellen 

Selv om brystkreftforskning er helt front i Norge, er det fremdeles grupper av brystkreftpasienter der for mange får tilbakefall, eller at behandlingen slutter å virke og de dør tidlig av sykdommen. Vi mangler fortsatt kunnskap som kan gi mer treffsikker behandling og forlenge livet og livskvaliteten til de syke. 

– Overlevelse av brystkreft har blitt gradvis bedre. I dag er ni av ti kvinner som rammes, fortsatt i live fem år etter diagnosen. Når det er sagt så får fremdeles minst én av tre brystkreftpasienter senskader.