Stolte Jenter møteplass inviterer unge jenter til å snakke om temaer de selv har behov for. Foto: Julie Horpestad

Møteplass for stolte jenter

– Her kan jentene snakke med en psykologistudent om temaer de selv er opptatt av, sier organisasjonsleder Tehrim Ahmed (22).
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 10:51

I 2011 startet Nasreem Begum, moren til Tehrim Ahmed, tilbudet Stolte Jenter idrett. Døtrene hennes savnet et fritidstilbud som ikke var altfor dyrt, og som hadde trygge, gode ledere. Begum så behovet for å aktivisere jenter som sluttet på organisert idrett, eller som ikke drev med noe utenom skolen.  

– De fleste er jenter med minoritetsbakgrunn, men tilbudet er for alle, sier Ahmed. 

Engasjert student

Tehrim Ahmed har nå vært organisasjonsleder i over tre år. – Da moren min startet opp bydelsmødre i 2016, fikk jeg ansvaret for Stolte Jenter, forteller hun. Til tross for at Ahmed studerer statsvitenskap ved Universitet i Oslo, investerer hun mye tid i den frivillige organisasjonen. 

– Jeg vil gi det tilbudet jeg fikk gjennom Stolte Jenter Idrett til andre jenter, sier studenten. 

Stolte Jenter Idrett ble fort populært, og flere jenter engasjerer seg nå i organisasjonen. – Det er en fin arena for å skape et nettverk og få tilrettelagt trening, forteller hun. 

I begynnelsen stilte Alnaskolen med treningsinstruktører, men da Ahmed var 16 år gammel måtte hun trå til selv. – Da vi ikke fikk treningsinstruktør lenger valgte jeg å ta flere kurs som gjorde at jeg kunne trene jentene selv, sier hun. 

Ikke alle liker idrett

– Da jeg vokste opp manglet jeg gode rollemodeller som lignet på meg, sier Ahmed.

Videre forteller organisasjonslederen at de så et behov for å utvide tilbudet. – Det er jo ikke alle som liker idrett, sier hun. 

Stolte Jenter møteplass er et alternativt tilbud der jentene kan snakke om temaer som opptar dem. – Det kan være alt fra mobbing, venner, skole og familie, forteller Ahmed. 

Psykologistudenter skaper trygghet

– Fordi det kan være vanskelig for barn å åpne seg er det viktig å skape trygghet, sier Ahmed. Derfor har de valgt å satse på psykologistudenter til å lede samlingene.

– Psykologistudentene lærer jo hvordan barn tenker, forklarer hun.

Natasha Khan (23) er én av tre psykologistudenter som leder møteplassen på Haugerud klubbhus. – Jeg ser at det er et inderlig behov for slike samtalegrupper i Groruddalen, og det var noe jeg savnet da jeg var ungdom, sier Khan. 

– Her kan jentene sosialisere, få leksehjelp, nye venner, snakke om relevante temaer, og føle seg trygge på at det de deler forblir i gruppene, forteller hun. 

– Jeg vil ikke se på dette som et terapirom. Jeg håper heller jentene føler at vi kan møtes som venner, og forebygge deres utfordringer sammen, sier psykologistudenten videre.


Psykologistudent Natasha Khan under første samling på Haugerud klubbhus. Foto: Julie Horpestad

 

Stolte Jenter møteplass

  • Jeriko skole, tirsdag klokka 18.00-19.00
  • Haugerud klubbhus, tirsdag klokka 19.00-20.00
  • Granstangen skole, fredag 17.00-18.00

Positiv til flere møteplasser

Foreløpig har Stolte Jenter startet opp tre møteplasser. Én på Jeriko skole, én på Haugerud klubbhus og én på Granstangen skole. 

– Tilbudet er for alle jenter mellom ti og atten år. Å være medlem i organisasjonen koster hundre kroner, opplyser organisasjonslederen.

Prosjektet får nå støtte av Bydel Alna, Anthonstiftelsen og Bufdir, men Tehrim Ahmed er fast bestemt på at hun kommer til å fortsette prosjektet til tross for finansiering eller ikke.