Bruk av ukvalifiserte lærere har konsekvenser for både elever og lærerutdannede. Foto: Leif Harboe (CC BY-NC-ND 2.0)

Osloskoler ansetter lærere uten kompetanse

Lærerutdannede velger bort yrket sitt mens ukvalifiserte lærere trer inn.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 11:54

I 2018 hadde 2052 lærere i osloskoler ikke godkjent lærerutdanning, viser en ny statistikk fra SSB. Det tilsvarer 14% av antall lærere som underviser på grunnskole og videregående skole.

Størst i denne gruppen er lærere med videregående utdanning eller lavere, med 1020 som tilhører kategorien.

Oslo kommer dårlig ut

I følge tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) er Oslo blant de som har flest ukvalifiserte lærere i Norge, og havner på 5.plass på landsbasis.

Thom Jambak, medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet, mener at årsaken kan være at det er for dyrt å bo i storbyer med den nåværende lærerlønnen.

– I Oslo, og noen andre store byer, er det nå så dyrt å bo og etablere seg, at det er veldig vanskelig med den lønna lærerne tilbys. Og så lenge det er såpass enkelt å bruke folk uten godkjent lærerutdanning som lærere, blir det heller ikke lagt et stort nok press på kommunen for å bruke lønn som rekrutteringsmiddel, sier han. 

Konsekvenser for lærere og elever

En SSB-publikasjon fra juni viser at vel 1 av 3 lærerutdannede ikke jobber i skoleverket. Jambak sier at bruken av lærere uten godkjent utdanning kan ha en demotiverende effekt.

– Noen kan nok føle at ansettelser av folk uten godkjent lærerutdanning bidrar til å svekke statusen på yrket. Men en årsak kan være at man jobber i et miljø der fagkunnskap ikke er satt pris på av arbeidsgiver. Da er det demotiverende når skoler ansetter ufaglærte. Undersøkelser viser også at mange slutter fordi de ikke tilbys arbeidsforhold som gjør at de kan lykkes i jobben som lærer, forteller han.

Han mener også at det er grunn til å frykte at elevene da får dårligere opplæring, og at de ikke blir fulgt opp på en god nok måte.

– Alle elever, uavhengige av hvor skoleflinke de er, har krav på tilrettelagt opplæring og tilbakemeldinger som hjelper dem i læringsarbeidet. Det krever både fagkompetanse og pedagogisk kompetanse. Ukvalifiserte har sjelden forutsetninger til også å følge opp elever som har særskilte behov, sier Jambak.

Emneord: 
Tags: