Utstillingen stjeler oppmerksomheten til mange av de forbipasserende på Jernbanetorget mandag morgen. Det er også målet, slår Knut Sverre fra Røde Kors fast. Foto: Martin Kværnes.

For et minefritt 2025

20 År etter minekonvensjonen tar landminer fortsatt tusenvis av liv. Røde Kors og Norsk Folkehjelp tar kunst i bruk for å sette søkelys på det stadig økende problemet.
Mandag, 25 november, 2019 - 11:58

Det er 20 år siden minekonvensjonen trådte i kraft, men de siste årene har vi på verdensbasis sett en dobling i antall folk som dør av landminer. Derfor mener Røde Kors og Norsk Folkehjelp at behovet for økt bevissthet rundt miner er av ytterste viktighet. 

- Det er derfor vi står her. Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at miner nå, 20 år etter minekonvensjonen, i økende grad er en årsak til dødsfall, sier Røde Kors-representant og hovedansarlig på stedet mandag morgen, Knut Sverre. 

Utstillingen består av omlag 20 mannekenger. Alle har en plate med tekst hengende rundt halsen, hvor historiene til ofrene står skrevet hvitt på rødt. Historiene er sanne, og kombinert med de sterke inntrykkene mannekengene gir rent visuelt, tror Sverre utstillingen vil tiltrekke seg mye oppmerksomhet. 

- Målet med utstillingen er å tiltrekke mest mulig oppmerksomhet, siden landminer fortsatt i høyeste grad er et problem vi må gjøre noe med, sier han.

Norge har et spesielt ansvar

Utstillingen er satt opp i forbindelse med Minekonvensjonen i 2019, som finner sted i Oslo mellom 25. og 29. november. Minekonvensjonen har faktisk også sitt utspring i Oslo, så det er kun naturlig at Norge har presidentskapet for den på 20-års jubileet. Utstillingen er kun én av mange ting som arrangeres denne uken. Målet er økt søkelys på landminer, som fortsatt tar liv av veldig mange mennesker. Ifølge UNICEF mister et sted mellom 15 000 og 20 000 mennesker livet av landminer hvert eneste år. FNs mål er at verden skal være minefri innen 2025. 

Fakta om minekonvensjonen:

- Vedtatt 03.12.1997

- Trådte i kraft 01.03.1999

- 54 land har fortsatt et mineproblem, hvorav 34 har signert minekonvensjonen

- 33 land er ryddet frie for landminer

- I overkant av 4,6 millioner antipersonellminer har blitt destruert. 

Kilde: Norsk Folkehjelp

- Konvensjonen trådte i kraft for 20 år siden, og det har vært veldig vellykket med masse rydding av miner, men vi er samtidig ikke i mål, slår hovedansvarlig på stedet, Knut Sverre, fast. 

Sverre påpeker at doblingen i antall dødsfall forårsaket av landminer er skummel, og at alt må gjøres for å forhindre at trenden fortsetter. Han mener ansvaret ligger hos statene og deres delegater. 

- Med denne utstillingen ønsker vi å gi økt oppmerksomhet rundt utfordringen som er miner, men ikke bare for forbigående. Det er først og fremst viktig at statene forstår alvoret i situasjonen, og at det gjøres tiltak. Jeg mener også Norge har et spesielt ansvar, sier Sverre. 

 

Trenger politisk handling

Assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, har lang erfaring med minerydding, og har med egne øyne sett grusomhetene miner kan forårsake. Han håper utstillingen kan være med på å illustrere nettopp det, både for Ola Nordmann, og folkevalgte. Han peker på at dersom vi skal nå målet om et minefritt 2025, trengs det politiske tiltak.

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak som kan gjøres for å reverse den globale trenden, som er at flere og flere dør av landminer, er Nergaard klar. 

- Det beste man kan gjøre er å fysisk gå ut og rydde disse minene. Minerydding er både primitivt, farlig og veldig komplisert, men det er egentlig den eneste måten, sier han.

 


Mineekspert og assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard. Foto: Flickr / Norsk Folkehjelp

 

Respekterer ikke konvensjonen

Nergaard forklarer at minekonvensjon har hatt positiv effekt, og at ting har blitt bedre, hvis vi ser utelukkende på staters bruk av landminer. Problemet ligger hos de ikke-statlige aktørene, og det er et problem Nergaard tror vil vedvare, dersom det ikke gjøres store tiltak på internasjonalt nivå. 

- De ikke-statlige aktørene respekterer ikke konvensjonen. Vi har sett kraftig nedgang i staters bruk av miner, samt salg av fabrikkproduserte miner, men på den annen side en kraftig økning i såkalte improviserte miner, forklarer Nergaard, før han fortsetter:

- Vi trenger politiske iniativ som retter seg inn mot det store problemet, som er improviserte miner. Vi trenger maktmidler internasjonalt, og håper utstillingen kan være med på å få det til å skje, sier Nergaard.