Illustrasjonsbilde. Foto: Al404, Flickr.com. (CC BY-SA 2.0)

Få endringer i nordmenns rusvaner

Fortsatt er det menn som ruser seg mest, eldre som drikker oftest, og yngre som drikker mest.
Onsdag, 6 november, 2019 - 10:32

Det viser SSBs kartlegging av nordmenns rusvaner for 2019.

Christina Babington, leder i avholdsorganisasjonen Juvente, ser både positive og negative ting ved rapporten. Hun synes det er bra at det generelle alkoholinntaket ikke har økt, men etterlyser en nasjonal alkoholstrategi for å redusere antall volds- og overgrepsepisoder. 

- Vi ser en økning i høyt forbruk i drikkesituasjoner blant unge kvinner. Dette er bekymringsfullt, særlig siden vi vet at kvinner generelt tåler mindre alkohol og at deres risiko knyttet til vold og overgrep øker markant med beruselsesnivå. Vi ser også at det er menn som topper statistikken for vold og ulykker, og at en høy andel drikker mye hver uke. Det viser at målsetningen med å redusere den skadelige drikkingen er lengre unna nå enn før, og det haster med å få på plass en nasjonal alkoholstrategi og å styrke det forebyggende arbeidet, sier Babington. 

SSBs årlige rapport om nordmenns rusvaner kom ut mandag 4.november. Rapporten viser at 34 prosent av alle nordmenn drikker alkohol ukentlig, noe som er en nedgang på ett prosentpoeng fra i fjor. Bruken av cannabis har ikke endret seg - undersøkelsen viser at 5 prosent har brukt cannabis minst én gang i løpet av de siste 12 månedene. Når det kommer til røyk og snus svarer 12 prosent at de røyker daglig, og 12 prosent at de snuser daglig.

Menn overrepresentert

Felles for alle rusmidler er at menn er overrepresentert i bruken. På spørsmål om drikkevaner svarer 39 prosent av menn at de drikker ukentlig, mot 28 prosent av kvinner. Når det kommer til bruk av cannabis svarer 7 prosent av menn at de har brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene, mens kun 3 prosent av kvinner svarer det samme. Det eneste rusmiddelet hvor menn og kvinner nesten er likt representert er røyk, med 12 mot 11 prosent. Snusing er fortsatt soleklart mest populært blant menn - 18 prosent svarer at de snuser daglig, mot kun 7 prosent av kvinner.

Eldre drikker oftere, men yngre drikker mer

Dette er ikke noe nytt fra årene før, men årets rapport viser at det fortsatt er eldre som drikker oftest. Det vil si at de inntar alkoholholdige drikker hyppigere enn hva de yngre gjør. Likevel viser undersøkelsen at det er de yngre (16-24 år) som drikker mest.

 

 

 

Andel som drikker alkohol en gang per uke eller oftere

2019

16-24 år

22

25-44 år

30

45-66 år

38

67-79 år

43

Tabellen er hentet fra SSB sine hjemmesider. Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/12392/tableViewLayout1/

 

 

 

Andel som har drukket seks eller flere alkoholenheter ved en og samme anledning ukentlig

2019

16-24 år

9

25-44 år

4

45-66 år

4

67-79 år

3

Tabellen er hentet fra SSB sine hjemmesider. Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/12392/tableViewLayout1/

 

SSB har kartlagt nordmenns rusvaner årlig siden 1973. Nordmenns snuse- og røykevaner kartlegges hvert kvartal, mens bruk av alkohol og cannabis kartlegges årlig. Formålet med undersøkelsen er å danne et grunnlag for tiltak og evaluering av virkemidler på rusfeltet. 

Emneord: 
Tags: