GOD STEMNING: Sofie Frøysaa sørget for latter på kulturhuset torsdag kveld, selv med seriøse temaer på programmet.

Bruker humor for å snakke om psykisk helse

Sofie Frøysaa og Mental Helse Ungdom Oslo arrangerte temamøte om psykisk helse.
Mandag, 4 november, 2019 - 13:42

– Humor er et bra virkemiddel for å avvæpne og avmystifisere ting som er vanskelig å prate om, sier Frøysaa.  

Med diagnosen Tourettes syndrom, har hun selv hatt perioder i livet der hun har slitt med alvorlig depresjoner og har brukt humor for å komme seg ut av de mørke hullene. Nå reiser hun rundt på skoler i Norge, og holder foredrag om Tourettes og psykisk helse.

 Fremmer tabubelagte emner 

Arrangementet “Hva er psykisk helse?” var et samarbeid med Mental Helse Ungdom Oslo og Sofie Frøysaa, der humor var tatt i bruk for å fremme tabubelagte emner. Frøysaa, som opprinnelig er utdannet grunnskolelærer, jobber som foredragsholder og komiker. Hun bruker humor for å sette søkelys på de tingene hun brenner for, blant annet likestilling og mer åpenhet rundt psykiske lidelser.  

– Humor mottas godt blandt unge når det er snakk om vanskelige temaer, og med en slik tilnærming får man frem de gode diskusjonene. Psykologi skulle vært et obligatorisk fag på skolen, sier Frøysaa.


Tonje Granmo, som selv har diagnosen epilepsi, sier at det er viktig å kunne le av sine egne diagnoser. 

Mer åpenhet

Leder i Mental Helse Ungdom Oslo, Tonje Granmo, sier at det er viktig at det blir mer åpenhet rundt psykisk helse. 

– Folk begynner å bli mer åpen når det kommer til psykisk helse, men langt i fra nok. Gjennom humor innser flere at ingen egentlig er normale, og at man ikke trenger å være dønn alvorlige hele tiden, sier Granmo. 

Mental Helse Ungdom er en frivillig, medlemsbasert organisasjon for barn og unge opp til 31 år. De jobber for økt psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud, står det på MHU, sine nettsider. 

– Vi jobber frivillig i lokallaget ved å holde forskjellige aktiviteter og temamøter om grunnleggende ting innenfor psykisk helse. Vi hadde blant annet 17.mai frokost, Pride arrangement og til jul skal vi ha juleverksted og juleavslutning. Alt vi gjør, gjør vi for barn og unge i Oslo, sier Granmo.