Oslo Metropolitan University er landets fjerde største universitet i antall uteksaminerte studenter per år. Foto: Sigrid Ukvitne

OsloMet satser på utveksling

Universitetet OsloMet jobber for å få flere studenter til å reise på utveksling. Innen 2020 skal nemlig 20 prosent av skolens studenter ha tatt turen utenlands.
Søndag, 3 november, 2019 - 12:31

Av alle studentene som fullførte en grad ved OsloMet i årene 2015-2017, hadde 11 prosent vært på utvekslingsopphold i løpet av studietiden, ifølge tall fra Diku. (Direktoratet for internasjonaliering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Red. anm.). Samme tall for NTNU og Universitetet i Oslo viser 19 prosent, mens andelen hos Universitetet i Bergen var på hele 29 prosent. 

Gjennom det europeiske samarbeidet med Bologna-prosessen har Norge forpliktet seg til at minst 20 prosent av alle landets studenter skal dra på utveksling innen 2020. I 2017 lå det nasjonale gjennomsnittet på 15 prosent, ifølge Norsk senter for forskningsdata. Nå jobbes det for å mobilisere studentene ved OsloMet og gjøre de oppmerksomme på mulighetene for utveksling.