Det var mange hjelpetelefoner som ikke ble besvart i julen 2019. Foto: Zoltán Horlik/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Flere ringte helsetelefonen

I jula klarte ikke helsetelefonene å svare alle som ringte. Nå ønsker de å være tilgjengelig for enda flere.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 12:51

Etter at Ari Behn begikk selvmord i jula, ringte fler inn til helsetelefonen Mental Helse. VG skriver at litt over 60 prosent av de som ringte tjenesten, fikk svar.

De som jobber for helsetelefonen og ikke har kapasitet til å hjelpe alle, synes det er bekymringsfullt. 

– Vi er bekymret for de som står i kø og ikke når oss. Tenk om det blir noen som gir opp, sier daglig leder i Mental Norge Aslaug Timland Dale til Journalen.

Dale forteller at de nå har fått midler fra Helsedirektoratet. Det vil gi medlemsorganisasjonen mulighet til å være tilgjengelig for fler, selv om det ikke er nok til å være der for alle. De vil øke bemanningen, og særlig øke andelen ansatte på nattestid. Da er behovet størst.

Aslaug Timland Dale forklarer at de har hatt mange samtaler med de ansatte om den tøffe perioden i jula. 

– Det har alltid vært et veldig stort fokus på selvmord, uhavhengig av hendelsen med Ari Behn. I det siste har vi hatt ekstra fokus på selvmord og selvmordstanker, og vi vet at vi har reddet liv, sier Dale. 

Får vondt i magen

Lena-Maria Haugerud er daglig leder i Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord. De var tvunget til å stenge i midten av oktober 2019, på grunn av manglende økonomiske midler. Med øremerkede penger i statsbudsjettet skal de nå få tjenesten tilbake på bena. Hun får vondt i magen av å tenke på hvor mange fortvilte som sitter der ute og ikke får hjelp.

I forrige uke hadde hun en jente på drop-in, som fortalte at hun hadde gitt opp å ringe. Hun kom aldri fram, det var for lang ventetid.

Haugerud sier at å svare på telefonene krever mye fra de ansatte. I tillegg må de gi mye av seg selv i samtaler om selvmord. Det er derfor de bare har en-til-en-samtaler i chat-tjenesten sin. 

– Det er krevende å ikke kunne svare alle. Vi prøver å ikke stresse for mye over det, men vi ser at behovet er stort, sier Haugerud. 

Et samfunnsansvar

– Hva tenker du om at mange ikke kommer til hos helsetelefonene i Norge?

– 
Det er et samfunnsansvar. Spesialhelsetjenesten utgjør en veldig liten prosent av alle som har muligheten til å hjelpe, sier Haugerud.

De som trenger hjelp, befinner seg i alle samfunnslag. Haugerud sier at til og med naboer har et ansvar.

– Vi må bli flinkere til å se hverandre. Alle trenger å bli sett og respektert, sier hun. 

Haugerud presiserer at selvmordsforebygging ikke trenger å være samtaler hvor man snakker om alt som er vondt. I sine samtaler med andre prøver hun å bruke humor som et virkemiddel. For de som sliter, er det viktig å kjenne på det normale.

Emneord: