Norge arrangerer en nasjonalmarkering av plantehelseåret i april. foto: Flicker/Tuchodi
FN

2020 er året for internasjonal plantehelse

Skadegjørende planter kan lage store skader på omlag 40 prosent av verdens matavlinger. Dette året ble derfor valgt av FN til å være det internasjonale plantehelseåret
Mandag, 13 januar, 2020 - 15:56

Det var Regjeringen som kom med denne uttalelsen tiligere i dag. De mener det er viktig å sørge for god plantehelse i forhold til den globale matsikkerheten. Det er viktig for FN å sette søkelyset på hva god planehelse er, og hva det kan gjøre i forhold til sult og fattigdom. Det kan også føre til bedring innenfør miljøet og økonomisk vekst. 

– I Norge har vi generelt en god plantehelse, men klimaendringer, global handel og økt reisevirksomhet utsetter landbruket for nye skadegjørere og dyrkingsforhold. Derfor skal vi gjøre landbruket godt rustet for nye utfordringer i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.