Stadig flere velger å melde seg ut av Den norske kirke. Foto: Cassandra Gulli Bergquist og Ingrid Marie Asphaug

Bekymret over synkende medlemstall

Medlemsfallet i Den norske kirke vil kunne påvirke menighetenes økonomi.
Mandag, 27 januar, 2020 - 10:59

Over 19 000 meldte seg ut av den Norske kirke i fjor. Etter at Den norske statskirke ble avviklet i 2012, har det vært endringer i den statlige finansieringen av kirken. Kommunikasjonsansvarlig Finn Folke Thorp og kirkeverge Robert Wright forklarer nærmere hva som skjer dersom medlemstallene fortsetter å synke.

 

Emneord: