Neste milepæl er at alle nye personbiler som selges i 2025 er nulltuslippskjøretøy. Illustrasjonsfoto: News Oresund (CC BY 2.0)

Hver tiende bil er elektrisk

I løpet av kort tid vil ti prosent av alle personbiler i Norge være elbiler.
Torsdag, 16 januar, 2020 - 15:50

Dette skriver regjeringen i en pressemelding onsdag. Det er Norsk elbilforening som har beregnet dette. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen takker regjeringens elbilpolitikk for den kraftige vekst i antall elbiler de siste ti årene.

– Veksten i elbiler har gått fortere enn vi forventet for et par år siden. Norge viser hvor raskt det grønne skiftet i transporten kan gå hvis politikerne legger til rette for det, sier han.

Elvestuen forteller også at det neste store målet er at alle nye personbiler som selges i Norge i 2025 er nullutslippskjøretøy. Ifølge pressemeldingen vil rundt halvparten av alle personbiler i Norge være utslippsfrie i 2030.

Norsk elbilforenings nettside forteller Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, at det er viktig at politikerne fortsetter å satse i elbilpolitikken. 

– Skal vi nå 2025-målet om å bare selge nullutslippsbiler må vi ha en sterkere vekst i elbilsalg år for år, sier hun.

Bu mener at mange fortsatt må overbevises om at elbil er det smarteste valget.