Bordtennis er populært blant elevene på Hauketo skole. Foto: Hien Phan

Ungdomsskolesatsing gir gode resultater

Halvveis i prosjektet har "Trygge og varme ungdomsskoler" gitt gode resultater på en av deltakerskolene.
Torsdag, 23 januar, 2020 - 08:54

Prosjektet “U22 - Trygge og varme ungdomsskoler” startet i høsten 2018 og hadde som mål å øke elevers motivasjon på skolen. Denne måneden når prosjektet sitt halvveispunkt, og Journalen besøkte en av skolene som er med på det for å se hvordan de ligger an med målene.

Flere tiltak fungerer

På Hauketo skole har skolemiljøtiltak vært fokuset for ledelsen. Her blir elevaktivitetene arrangert både før, i og etter skoletid. Rektor Joachim Hirsch forteller om flere av disse tiltakene som skolen har satt i gang i forbindelse med U22.

– Her på skolen har vi blant annet gratis skolefrokost hver dag og gratis lunsjservering to ganger i uken. I tillegg har vi kjøpt inn flere bordtennisbord, foosballbord, flere brettspill og Fifa-spill som elevene er veldig glad i.

For å se om tiltakene har en effekt, bruker skolen ulike parametere som elevundersøkelsen, nasjonale prøver, fraværsstatistikk og eksamensresultater. Innkjøpene og aktivitetene ga positive respons allerede fra starten av.

– Den umiddelbare tilbakemeldingen vi fikk fra elevrådet var at flere elever ble inkludert. Det var lavere terskel for å være med når de voksne tar initiativ til disse aktivitetene, sier han.

“Trygge og varme ungdomsskoler”, eller U22-prosjektet som den opprinnelig het, er en pågående ungdomsskolesatsing fra utdanningsetaten som varer i en treårsperiode. Satsingen går ut på å øke motivasjonen blant ungdomsskoleelver. Ved å gjennomføre ulike sosiale og faglige tiltak skal skolene blant annet øke grunnskolepoengene, redusere fravær, skape trygge rammer rundt læringsmiljøet og bygge relasjoner mellom elever og voksne. Femten osloskoler meldte seg på i denne prøveperioden, og resultatene de får skal brukes videre til å eventuelt bli innført i hele Norge.

Emneord: 
Tags: