ILLUSTRASJONSFOTO: Egil Fujikawa Nes (CC BY 2.0 Creative Commons)

Politiet er positive til permanent bevæpning

En undersøkelse viser at åtte av ti politiansatte er positive til generell bevæpning. I Oslo politidistrikt er tallene høyere.
Fredag, 7 februar, 2020 - 13:14

Oslo politidistrikt peker seg ut, der 87 prosent av de ansatte er positive til å bære våpen. I den andre enden finner vi Agder på 73 prosent. 

Bynære strøk

Undersøkelsen viser politiets holdning til permanent bevæpning. På landsbasis svarte 80 prosent at de er for, 15 prosent er mot, og 5 prosent er usikre. De som jobber i mer landlige strøk, er mindre positive enn ansatte i byer og bynære strøk. 

De som er bekymret for farer og trusler som man kan møte i tjenesten, har en positiv holdning til permanent bevæpning. 

Yrkeserfaring har mye å si

Blant andelen som har jobbet opptil fem år, er 85 prosent tilhengere av permanent bevæpning. Deretter synker prosentandelen med økende tjenestetid. 61 prosent av dem som har jobbet i over 30 år, er positive.

Rapporten svarer ikke på om dette skyldes at politifolk generelt blir mer skeptiske til bevæpning når de har jobbet lenger, eller om det er en generasjonsforskjell.

Det er ikke noen statistisk signifikant forskjell mellom kvin­ner og menn i andelen som ønsket bevæpning.

Midlertidig bevæpning kan påvirke

– Vi tenker at den midlertidige bevæpningen kanskje er den viktigste enkeltfaktoren som har gjort at flere er for bevæpning nå, sier førsteamanuensis Gunnar Thomassen ved Politihøgskolen til Fædrelandsvennen

Den midlertidige bevæpningen av politiet ble innført i november 2014 og varte til februar 2016.

 

Emneord: