Det er forsatt ingen smittede på Rognan og ellers i Saltdal kommune. Foto: Goran Milovanovic / Saltdal Kommune
covid-19

Færrest smittet i Nordland

Smittetallene i Nordland er foreløpig lave, men fylket har en utfordring med stor andel eldre og lang vei til sykehus.
Fredag, 27 mars, 2020 - 13:23

Fakta om Nordland og Covid-19

● Tirsdag 31. mars er det 4447 registrerte smittetilfeller i Norge. 52 av disse er i Nordland.

● Nordland har 21,6 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere og er lavest i Norge.

● Fylket har 240 000 innbyggere hvor omtrent 30 prosent av befolkningen bor i spredtbygde strøk.

Kilder: SSB.no og FHI.no

Denne saken er ikke oppdatert siden 31. mars 2020, og derfor utdatert. For nyere tall og fakta om Covid-19 gå til fhi.no.

Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland, mener det er vanskelig å si hvorfor Nordland har lavere smittetall enn resten av landet. Ingen spesielle tiltak ble innført i begynnelsen av epidemien i forhold til andre fylker, men en sen vinterferie kan ha hjulpet mot spredningen. Det samme kan avstanden mellom nord og sør, og mellom kommuner og innbyggere. 

– Det er kanskje i større grad folk på Østlandet som reiser til utlandet i vinterferien, selv om det er mange som gjør det i Nordland også. Men jeg tror det er summen av tilfeldigheter, flaks og tradisjoner på hva man gjør i vinterferien, sier Karlsen.

Videre sier han at det trolig finnes mørketall, siden ikke alle testes, men at det ikke testes noe mer eller mindre i Nordland. 

Ønsker å flate ut kurven

Flere kommuner er avhengige av at det ikke blir for stort trykk på helsevesenet. Små lokalsamfunn og øysamfunn i Nordland har lang reisevei til nærmeste sykehus. I Norge er 17,5 prosent av befolkningen over 65 år, men i Nordland tilhører 21 prosent denne gruppen. Ordfører i Beiarn, Monika Sande (Sp) og kommunedirektør i Saltdal, Ronny Seljeseth, er enig med fylkesmannen i at man må forsøke å flate ut kurven. Nordland har en høyere andel innbyggere i risikogruppen og dermed er det flere som kan bli alvorlig syke.


Fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen. Foto: Mats Jensaas/Fylkesmannen i Nordland

– Hvis alle blir syke samtidig, så vil ikke helsevesenet her klare å håndtere det. De som blir syke av viruset er en sak, men vi må ha et ordinært helsevesen som klarer å behandle andre syke også, sier Seljeseth.

Tom Cato Karlsen sier at desto lenger de klarer å bremse smitten, desto lettere blir det for helsevesenet å håndtere. I Nordland har de mangel på smittevernutstyr og kan kun tilby 26 intensivplasser.

Stor andel eldre

I Beiarn kommune er 31 prosent av befolkningen over 65 år. Samtidig er det lang vei til nærmeste sykehus. Kommunen har forberedt en egen coronaavdeling som kan tas i bruk dersom mange skulle bli alvorlig syke. I tillegg er de godt rustet med mange ansatte i helsevesenet. I Beiarn er avstandene store og de fleste bor veldig spredt. Kommunen håper dette skal bidra til at færre blir smittet. Samtidig er de bekymret fordi en stor andel av innbyggerne befinner seg i risikogruppen. De har allerede en presset helse- og omsorgsavdeling, som vil bli enda mer presset som følge av coronaviruset. 


Ordfører Monika Sande (Sp). Foto: Beiarn Kommune

– Vi er veldig glad for at hyttefolket respekterer hytteforbudet, slik at vi kan bruke ressurserne vi har på våre egne folk. Vi skal klare å håndtere de som blir syke hos oss, men vi ønsker at smittespredningen skal gå så sakte som mulig slik at vi ikke får mange syke samtidig, sier Sande.

Strenge tiltak

Distriktskommunene Saltdal og Beiarn kommune har ingen registrerte smittetilfeller (per 31.03.20). Ronny Seljeseth sier at de har ett tiltak som skiller seg fra andre kommuner. Alle som kommer til kommunen fra sør for Dovre må i 14 dagers hjemmekarantene.


Kommunedirektør Ronny Seljeseth. Foto: Saltdal Kommune

– Det er en faglig vurdering fra kommunelegen. Det er påvist mye smitte i fylkene sør for Dovre, så dette er et godt smitteverntiltak, sier Seljeseth.

Det bør ikke komme tilreisende til kommunen med mindre det er helt nødvendig. Utover det mener han at det beste er å følge en felles strategi på landsbasis.

Emneord: