BYGGER OM SENTRUM: Som en del av prosjektet, er kommunen godt i gang med ombyggingen av Fjerdingby. Foto: Leah Parichehr Aviva Samadian

Norges første Best Value-skole

Rælingen kommune blir de første i Norge til å bygge skole gjennom Best Value filosofi.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 11:43

I planleggingen av den nye Fjerdingby skole, som er forventet klar i 2022, valgte Rælingen Kommune å bli den første i Norge til å benytte seg av anskaffelses- og prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement (BVP) i et skoleprosjekt, med støtte fra Digitaliseringsdirektoratet. 

Best Value-metoden, også kjent som prestasjonsinnkjøp, baserer seg på at oppdragsgiveren gir kontrakten til den leverandøren som kan dokumentere høyest kvalitet og mest verdi innenfor en fastsatt pris. Metoden vil også implementeres videre i flere byggeprosjekter i landet.

Klimautslippene i fokus

Byggeprosjektet, som ble utløst av en vekst i antall elever i kommunen, har blant annet satt miljø som en avgjørende faktor for hvilken leverandør som blir tilbudt kontrakten. Noen av miljøbeslutningene er blant annet at prosjektet er basert på nZeb - nesten nullenergibygg - og skal ha et energibehov på nesten 70% mindre enn tidligere, samt 25% lavere på klimautslipp, melder kommunens pressemelding. 

Over mail forklarer ordfører, Ståle Grøtte, at det var jakten etter en bedre måte å finne løsninger på enn hva som tidligere har vært vanlig i den offentlige sektoren, som satt dem på sporet av metoden.

– Vi mener vi har klart å balansere gevinstene godt, slik at det både er kostnadsbesparende, gir lavere miljøutslipp enn referansebygg og gode kvaliteter for driften av bygget når det står klart, skriver Grøtte.


NASJONAL PILOT: kommende design av det omfattende prosjektet. Illustrert av: HRTB Arkitekter

Utfordrer tradisjonelt tankesett

Avdelingsleder for eiendomsutvikling ved Rælingen Kommune, Per Hellevik Carlsson, mener at fremtidige oppdragsgivere må være klar over at metoden ikke bare kan ses på som en anskaffelsesmetodikk. I mail til Journalen omtaler han det som en filosofi som krever at alle som jobber med prosjektet også forstår verdigrunnlaget.

– Best Value legger opp til en mer fonuftig ansvarsfordeling i byggeprosjekter, men utfordrer også noen tradisjonelle holdninger i byggbransjen, legger Carlsson til.

Får støtte av Digitaliseringsdirektoratet

I pressemeldingen melder også kommunen at der det tidligere kun har vært fokus på å få beste tilbudspris, vektes dette nå lavt. De melder at siden dette ofte resulterer i strategisk prising og konflikter om endringer i ettertid, slik at kostnader ofte blir høyere, får de uansett mer verdi for pengene av å heller sette selve kompetansen og kvaliteten til leverandørene høyest.

– Det er flott å se at Rælingen velger å bruke BVP på et så strategisk prosjekt. Når oppdragsgiverne bruker BVP, er det fordi leverandørens kompetanse og løsninger er utslagsgivende for et godt resultat. Vi tror at Rælingen vil merke dette og erfare at BVP gir mange fordeler i form av bedre risikostyring, færre endringsmeldinger og rett og slett mer kvalitet for pengene. Dette kommer innbyggerne til gode, sier Anne Cathrine Jacobsen konstituert seksjonssjef i Digitaliseringsdirektoratet.

Emneord: