Ulovlig parkering i sykkelveien på Grønland

Syklister som kjører igjennom Grønland opplever ofte at sykkelveien er okkupert av biler som parkerer ulovlig
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 11:44

Syklister som sykler igjennom Grønland er frustrerte. Til tross for at regjeringen og byrådet oppfordrer folk til å ikke ta kollektivtransport, opplever mange syklister at alternativet ikke er godt nok.

Nina Bahar er syklist og sykler daglig igjennom Grønland. Hun kjenner på en frustrasjon over at biler parkerer i sykkelveien. I tillegg til at det er ulovlig, oppleves det også som farlig. 

Emneord: