Vidkun Quisling arbeidsplass i bunkeren under Villa Grande. foto: Irene Dafinceska Naustdal

Antisemittisme i Norge - på vei ned?

Utbredelsen av sosiale medier har gjort det lettere å ytre seg. Både internasjonalt og i Norge, er antisemittisme på nett blitt satt i fokus.
Mandag, 2 november, 2020 - 10:53

Det er blitt gjort flere undersøkelser og rapporter om antisemittisme i den norske befolkningen og på nett de seneste årene.

I en oppfølgingsstudie gjort i 2016 fant forskerne fra HL-senteret at andelen av befolkningen med fordommer mot jøder, hadde falt fra tolv til åtte prosent.

Internasjonalt er det funnet en økning av antisemittiske ytringer på sosiale medier.

 

I 2019 ble «Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge» publisert. Her identifiseres fem grupper som avsendere av antisemittiske ytringer. I tillegg tar rapporten for seg overvåking og motvirkning av antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge.

Lytt her for å høre om samfunnsaktører som fortsetter arbeidet for å opplyse og motvirke antisemittisme i Norge. 

 

Emneord: