Vil endre trafikkreglene. Foto: Johan Arthursson

FrP vil gi grønt lys for å kjøre på rødt

FrP har lagt frem et forslag om å tillate bilister å kunne kjøre til høyre på rødt, i kryss som ikke er trafikkert.
Onsdag, 4 november, 2020 - 11:26

FrP går inn for en regel som tillater bilister å kjøre til høyre på rødt lys i kryss der trafikken tillater det. Dette er en regel som allerede er praksis i USA, og FrP mener at dette vil bidra til mer trafikkflyt samt å redusere tomgangkjøring. Derfor vil FrP gå inn for en begrenset forsøksordning for å kartlegge om dette kan fungere også i Norge. 

Tenker trafikkflyt og miljø


Stortingsrepresentant for FrP og medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen Gisle Saudland. Foto: Stortinget

Stortingsrepresentant for FrP, Gisle Saudland, forteller at forslaget som er lagt frem av partiet hans både er av hensyn til trafikkflyt og miljø.

– Vi tror at hvis man kan svinge til høyre, altså å krysse veien når det likevel ikke er trafikk, vil bedre trafikkflyten og redusere tomgangkjøring. Det vil i så fall både være effektivt og miljøvennlig. Derfor tar vi til orde for en begrenset forsøksordning slik at man kan utrede saken og høste erfaringer, sier Saudland.

Delte reaksjoner

Saudland forteller at selv om de ikke har fått noe konkret støtte fra andre partier eller stortingsrepresentanter, er det flere andre som har uttrykt sin støtte til forslaget.

– Jeg har fått støtte fra både politibetjenter, folk i diverse bilmiljøer og ikke minst fra nordmenn som har bodd i USA og sett at dette fungerer greit og som mener det er uproblematisk å prøve dette i Norge også.

Saudland påpeker også at han oppfatter at noen folk fremstår som prinsipielt meningsmotstandere av FrP eller USA, og oppfordrer folk til å ha et åpent sinn i den gjeldende problemstillingen. 

– Noen er imot fordi det kommer fra FrP, andre er i mot fordi det kommer fra USA. Jeg tenker vi skal ha et åpent sinn og se om det fungerer i Norge. Hvis det ikke fungerer så trenger vi ikke gjennomføre det heller, sier Saudland.

Stiller seg kritisk


Marianne Søhaugen er fagsjef for trafikksikkerhet i NAF Foto: Privat

Marianne Søhagen som er fungerende fagsjef for trafikksikkerhet i NAF sier at de mener forslaget til FrP ikke samsvarer med deres nullvisjon. NAF mener en slik regel er problematisk av flere grunner, og vil derfor ikke engang anbefale en prøveordning av forslaget. 

– Vi er ikke noe for det i det hele tatt med tanke på trafikksikkerhet, det er veldig stor forskjell på kjørekulturen her og i statene. Vi jobber for en nullvisjon, det vil si null drepte og null hardt skadde i trafikkulykker. 

Spesielt når det gjelder bykjernen er NAF og Søhagen skeptisk til forslaget

– Spesielt om vi snakker om denne regelen i bykjernen er det problematisk. Når vi snakker om et miljøaspekt så er vi enda mer opptatt av å ta vare på syklistene våre, og som vi ser at vi har hatt ganske mange stygge ulykker med inne i bykjernen – det har vært 3 dødsulykker de siste to årene her i oslo hvert fall med tunge kjøretøy og høyresving. Vi bygger masse nye sykkelveier, og da har vi jo syklistene på den høyre siden, sier Søhagen og fortsetter: 

– Jeg tenker at med hensyn til trafikkavikling så skal vi heller satse på rundkjøringer, fordi det også er bedre både for trafikksikkerhet, trafikkflyt og kjøring på tomgang. Vi mener det er for mange faremomenter og et for lite gjennomtenkt forslag med tanke på nullvisjonen.

Andre forutsetninger


Torbjørn Haugen som er sjefsingeniør for Statens Vegvesen, avbildet i Grand canyon. Foto: Privat

Torbjørn Haugen som jobber for Statens Vegvesen mener det er helt andre forutsetninger for USA og Norge, og at det da derfor er vanskelig å kunne sammenligne. Han forteller dessuten om at det ikke var trafikksikkerhet som sto i sentrum da mange amerikanske stater innførte denne regelen. 

– Dette er noe som dukket opp i USA på starten av 70-tallet under oljekrisen. Da var det slik at en del stater innførte denne regelen rett og slett for å spare drivstoff. Det er ikke sånn at det er tillatt overalt i USA, men i en del stater. Det som kjennetegner mange av lyskryssene i disse statene, er at det er veldig få fotgjengere og syklister. Undersøkelser fra steder hvor de har mange myke trafikanter viser en betydelig økning i ulykker mellom bil og fotgjengere.

Setter trafikksikkerhet først

Haugen uttaler videre at det er flere problemstillinger med en slik regel med hensyn til trafikksikkerhet, og han påpeker at Statens Vegvesen stiller seg generelt kritisk til forslaget. 

– Det som den største utfordringen med denne løsningen er altså konflikten mellom syklister/fotgjengere og bilister i trafikken. Skal en bilist svinge til høyre på rødt signal må man jo ikke bare vike for andre biler på veien man skal inn på, men også for fotgjengere og syklister som krysser den vegen er på og den vegen man skal inn på, sier Haugen, og fortsetter:

– Men vi er også skeptisk til hvordan dette vil kunne påvirke respekten for rødt lys i signalanlegg generelt. Norge har et annet trafikkbilde enn i USA. De har også en del signalregulerte kryss i områder med få myke trafikanter, mens i Norge er signalregulering mest vanlig i byområder. Vi har en nullvisjon i Norge, som styrer vårt arbeid - Mål om null hardt skadde og drepte i trafikken. Da vil vi ikke kunne anbefale løsninger som tilsier at vi får en økning i antall trafikkulykker, selv om det virker positivt på utslipp og gir tidsbesparelser for trafikanter som skal svinge til høyre. 

 

 

 

 

Emneord: