Partiet Sentrum samlet inn underskrifter på Grønlands Torg. Foto: Camilla Klungland Ousdal

Partiet Sentrum samlet inn underskrifter

Lørdag 31. oktober var Partiet Sentrum på Grønlands Torg for å samle inn underskrifter til å danne et politisk parti.
Onsdag, 4 november, 2020 - 11:38

Partiet Sentrum sto tidlig på morgenen for å samle inn underskrifter for å danne et politisk parti. Sentrum trenger 5000 underskrifter for å danne et politisk parti, og har per 29. oktober registrert 1790 underskrifter.

Tidligere erfaring

Lederen for Partiet Sentrum er Geir Lippestad, en høyprofilert advokat som har tidligere politisk erfaring som nestleder hos Nordstrands Arbeiderparti. Partiet Sentrum har som mål å stille til stortingsvalg i 2021

Politisk Plan

Partiet bygger hovedsaklig på en platform av menneskerettigheter og miljøvern.

Sentrum skriver om partiets politiske prosjekt:

“Sentrum er et blokkuavhengig sentrumsparti. Vi legger FNs bærekraftsmål og menneskerettserklæringen til grunn for utforming av all politikk. Vi henter inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning.”

 

Emneord: 
Tags: